Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Алианц

През 1991г. се създава първото частно застрахователно дружество в България след демократичните промени – ЗПАД „България“ (сега ЗАД „Алианц България“). За кратко време дружеството се утвърждава като най-големия частен застраховател в страната, непосредствено след ДЗИ, като за 1997, то е безспорен лидер на българския застрахователен пазар.

С преминаването през 1998г. към групата на германския застрахователен гигант Allianz SE, Мюнхен, ЗАД „Алианц България“ отвори нова страница в своето развитие и пое пътя към модерното европейско застраховане.

Чрез мрежа от 39 генерални представителства и над 100 представителни офиса в цялата страна, дружеството гарантира качествено обслужване на всички свои клиенти.

Алианц България Холдинг е първата българска финансова група, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти.

През 2003 г. „Алианц България Холдинг” затвърди позицията си на най-голямата финансова група у нас с реализиран брутен премиен приход в застраховането в размер на над 142 млн.лева. От тях по общо застраховане премийният приход е в размер на 126 млн.лв., като ръстът спрямо предходната година е почти 16%. Тези резултати нареждат „Алианц България” на първо място на българския застрахователен пазар по общо застраховане.

Дружества от групата на „Алианц България Холдинг”

  • ЗПАД “Алианц България” – общо застраховане
  • ЗАД “Алианц България Живот” – животозастраховане
  • ЗАД “Енергия” – застраховане на енергийния сектор
  • ПОД “Алианц България” – допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване
  • ТБ “Алианц България” АД – пълно банково обслужване на индивидуални и корпоративни клиенти

 

Застраховки:

  • Каско
  • Гражданска отговорност

Щети:

Национален телефон за завеждане на щети по „Каско“ и „Каско Алианц на път“: 080013014*. *Обажданията са безплатни от територията на страната.

Документи:

 

адрес: Бул. "Дондуков"№59
София - 1504
тел. 070010919
факс: 0 2 9860810