Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Отговорност на работника

ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ Покрива се регламентираната в Кодекса на труда ограничена имуществена отговорност на работника или служителя към работодателя при изпълнение на трудовите му задължения в размер от една до три работни заплати, в зависимост от това, дали работникът изпълнява ръководни функции или не.

Срещу какви рискове?

– смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност причинени от злополука; – пълна и частична загуба на движими или недвижими имущества; – разноски направени за експертни услуги и свидетелски показания по гражданските дела заведени срещу застрахования във връзка с покритите рискове.