Телефон на клиента
Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube
en

Отговорност на строителния надзор

Какво се застрахова?

Покрива се имуществената отговорност по чл.43 от Закона за териториално и селищно устройство на лица, упражняващи независим строителен надзор във връзка с искове, предявени срещу тях през застрахователния период. Срещу какви рискове?

  • Вреди, причинени на собственика/инвеститора или на трети лица при или по повод изпълнение проектирането и/или строителството или за недостатъци, проявени преди изтичане на гаранционните срокове в строителството, както и за съдебните разходи по граждански дела срещу Застрахования във връзка посочените по-горе искове.