Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Злополука на учащи

Застраховка ЗЛОПОЛУКА на учащите и персоналът на учебните заведения

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ Обект на застраховане са учащите и персоналът на учебните заведения. Това обхваща учителите и обслужващия персонал в основни, средни, полувисши и висши учебни заведения. Може да се застраховат и децата и персоналът в детски градини и ясли. Застраховката е валидна на територията на учебното (възпитателно) заведение, така и извън него.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ Застрахователят носи отговорност за настъпили със Застрахования събития, съгласно избраното ниво на покритие. Рисковете, включени в ОСНОВНО НИВО на покритие са:

 • Смърт вследствие злополука;
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
 • Временна загуба на трудоспособност вследствие злополука над 10 дни;
 • Медицински разноски вследствие злополука.

Рисковете, включени в РАЗШИРЕНО НИВО на покритие са:

 • Смърт вследствие злополука;
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
 • Временна загуба на трудоспособност вследствие злополука над 10 дни;
 • медицински разноски вследствие злополука;
 • Гражданска отговорност на Застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение.

Рисковете, включени в ПЪЛНО НИВО на покритие са:

 • Смърт вследствие злополука;
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
 • Временна загуба на трудоспособност вследствие злополука над 10 дни;
 • Медицински разноски вследствие злополука;
 • Гражданска отговорност на Застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение;
 • Временна загуба на трудоспособност вследствие акутно заболяване над 20 дни;
 • Медицински разноски вследствие акутно заболяване над 20 дни.