Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Партньори

Инстрейд е в договорни отношения с почти всички лицензирани застрахователни компании в България. Още от 1995 година, при стартирането на застрахователно-брокерския ни бизнес, наша цел бе качественото обслужване на клиентите ни. Поради това нямаме за цел да предлагаме всички продукти на всички компании.

Ние подбираме внимателно партньорите си и изминалото време и събития доказват правотата ни. Дългогодишните бизнес контакти с партьорите ни са ни помогнали да изградим взаимно доверие и уважение. При оферирането на застрахователните продукти ние прилагаме принципа на равнопоставеност и единствения фактор, който влияе върху преценките ни е сигурноста и ползата за клиентите ни.

Наши партньори са следните застрахователни компании: