Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Армеец

АрмеецАрмеец  е застрахователно и презастрахователно акционерно дружество, което е създадено през април 1996 г. Основни акционери са Министерството на отбраната и търговски дружества от системата на Министерството на отбраната.

През юни 1998 г. ЗАД “Армеец” получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане с Разрешение №7, издадено от Националния съвет по застраховане.

През юли 2002 г. контролираното от групировката ТИМ дружество „Химимпорт” АД придобива 91,92% от капитала на дружеството. Министерството на отбраната и търговски дружества от неговата система запазват 8,08% акционерно участие.

Юли 2005 г. ЗАД „Армеец” получава лиценз за презастраховане. През ноември 2007 г. дългосрочният рейтинг за способност за изплащане на искове на ЗАД „Армеец” е повишен от BB+ на iBBB-. Управление: ЗАД “Армеец“ има двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет. Акционери: на ЗАД „Армеец“ са „ЦКБ Груп“ ЕАД с 83.602% участие, „ЦКБ“ АД с 9.056%, „Химимпорт Инвест“ АД – 4.607% от компанията, Футболен клуб “ ЦСКА“ – 0.204%, „Електрон“ Консорциум АД – 0.013%, „Военно строителство инженеринг“ ЕООД – 0.686%, ФБК „Логос-ТМ“ с 0.916% и „Интендантско обслужване“ ЕАД също с 0,916% участие.

Клоновата мрежа на ЗАД „Армеец“ е изградена в цялата страна. Клиентите на дружеството се обслужват в над 73 агенции и представителства у нас.

Предлагани застраховки:

 • Каско на МПС
 • Гражданска отговорност на автомобилистите
 • Гранична застраховка
 • Товари по време на превоз – Карго
 • Отговорност на превозвача на товари по шосе
 • Помощ при пътуване в чужбина
 • Отмяна на пътуване
 • Спасителни разноски
 • Защитен дом
 • Защитена фамилия
 • Индустриален пожар
 • Каско на летателни апарати
 • Отговорност на собственици и оператори на летища
 • Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството
 • Рискове на предприемача
 • Гражданска отговорност на юридически лица
 • Професионална отговорност на адвокати
 • Отговорност на работодателя
 • Каско на плавателни съдове
 • Електронно оборудване
 • Авария на машини
 • Прекъсване на производството
 • Трудова злополука
 • Злополука на спортисти
 • Злополука на учащи
 • Кредити
 • Лизингови договори
 • Гаранции
 • Земеделски култури
 • Животни, птици и кошери с пчели

 

Администрация
ул. Стефан Караджа 2
тел.: 02 / 8119100,
факс: 02 / 8119103;
office@armeec.bg

Ликвидация на щети
ул. Жолио Кюри 20
тел.: 02 / 963 40 42;
963 40 92;
81-90-800;
81-90-900,
факс: 02 / 8190901;