Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Бул Инс

БУЛ ИНС

Застрахователната политика на дружеството е ориентирана към компетентно определяне и управление на риска, цялостно консултиране на клиента относно правилния избор на застрахователно покритие, превантивна дейност с цел намаляване вероятността за настъпване на застрахователно събитие, перфектност в извършване на ликвидация при настъпили щети и не на последно място – непрекъснато подобряване обслужването на клиентите.

Дружеството посреща предизвикателствата на Европейския застрахователен пазар и продължава да усъвършенства своята дейност в условията на силна конкуренция.

Успешното развитие на застрахователната дейност на ЗД БУЛ ИНС АД през годините, правилно ориентираната пазарна политика и непрестанните усилия за повишаване качеството на застрахователните услуги дават увереност да се прогнозира, че и през следващите години дружеството ще бъде един от водещите и предпочитани застрахователи на българския пазар

 

Централно Управление

София - 1000, ул. “Лавеле” 19,
тел: (02) 935 98 88; (02) 935 98 70  факс: (02) 980 49 92
e-mail: headoffice@bulins.com

София - 1407, бул. “Джеймс Баучер” 87,
тел: (02) 968 19 70, 968 19 71; факс: (02) 91 981 111