Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Булстрад

Булстрад

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ е основано на 31 юли 1961 година с цел да поеме застраховането на български компании и лица в чужбина, а също така да отговаря за презастрахователната политика на страната. От 1967 г. Булстрад има в Лондон смесена фирма – European Reinsurance Brokers, която е брокер в Лойдс. Чрез него дружеството осъществява директна връзка с Лондонския и световните презастрахователни пазари. От 1999 г. брокера е преименуван на European Insurance and Reinsurance Brokers. От 2000 г. Булстрад е мажоритарен собственик в EIRB.

За покриването на специфичните нужди на своите клиенти, Булстрад създава през 1994 г. „Булстрад Живот“ – за различни видове застраховки “живот”, през 1998 г. „Булстрад Сървисиз енд Консултинг“ ЕООД – за осъществяване на стопанска дейност и през 2003 г. – „Булстрад Здравно осигуряване“ АД, преименувано през 2005 г. на „Ти Би Ай Здравно осигуряване“ АД, за доброволно здравно осигуряване на корпоративни и индивидуални клиенти

През юли 1999 г. Министерстовто на финансите (МФ) продава 31% от акциите на ЗПАД „Булстрад“ на „Ти Би Ай Холдинг“. Акционерният капитал на компанията тогава е бил 4.7 млн. лева. От тогава капиталът е бил увеличаван два пъти и в момента е 19.740 млн. лв.

В средата на месец април 2007 се финализирана сделката, с която ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП придоби мажоритарен дял от акционерния капитал на Булстрад.

Дъщерни компании на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ са: „Булстрад живот Виена Иншурънс Груп“ АД (90,09 %), „Булстрад Сървисиз енд Консултинг“ ООД (100 %), „European Insurance & Reinsurance Brokers“ Ltd. (EIRB, Лондон)(85 %), „Ти Би Ай Здравно осигуряване“ АД(82,72 %).

ЗПАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ има над 160 структури за продажба в страната (генерални агенции, агенции, застрахователни центрове и представителства). Застрахователните продукти на компанията се предлагат и в над 500 точки за продажба. В компанията работят 451 служители и повече от 11 000 агенти.

Усилената работа на екипа на дружеството и натрупаният дългодишен опит в застраховането логично доведоха до международно признание на ЗПАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ като предпочитан бизнес партньор в България. В момента застрахователната компания членува в много международни и български браншови организации като: * IUMI (International Union of Marine Insurance) – Международен съюз за морско застраховане от 1974 г. * IUAI (International Union of Aviation Insurers) – Международен съюз на авиационните застрахователи от 1980 г. * Council of Bureaux – Съвет на бюрата по международното споразумение “Зелена карта” от 1971 г. * Асоциация на Българските Застрахователи (АБЗ) от 1994 г. * Българска търговско-промишлена палата * Фондация „Проф. д-р В. Гаврийски“

Лиценз за извършване на застрахователна дейност (Nо: 11) компанията получава на 16.07.1998 година.

София 1000
пл. „Позитано” 5
тел.: 985 66 10
факс: 985 61 03
e-mail: public@bulstrad.bg