Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Coface

Кофас България

Кофас е член на френската Кофас Груп, която има над 65-годишен опит в сферата на кредитното осигуряване и застраховане. На глобално ниво компанията обслужва 130 000 клиенти от всички националности, сектори и големина. Над 45 % от ТОП 500 корпорации в света ползват услугите и консултацията на Кофас. Компанията има 6 600 служители в общо 67 държави и изгражда първата световна информационна, рейтингова и застрахователна система, съдържаща информация за 50 милиона компании.

Широките бизнес и информационни мрежи, разработени от Кофас съвместно с нейния австрийски акционер Kreditschutzverband von 1870, предоставят допълнителни предимства и сигурност за компаниите в успешното изграждане и защита на техните бизнес отношения.

 

Търговското кредитно застраховане представлява застрахователно покритие срещу риска от несъбираемост на вземанията и покрива риска, свързан с невъзможността или нежеланието на длъжника да изплати задълженията си в срок. Застрахователният договор защитава доставчика срещу загуби, причинени от несъстоятелност или неплатежоспособност на клиента. Този продукт е насочен към различни компании (занимаващи се с производство , дистрибуция и др.) от всички икономически сектори, които продават продуктите си със срочни фактури и които искат да защитят бизнеса си срещу риск от несъбираемост на вземанията. Застрахователното покритие включва интегрирани услуги, включително анализ на риска на компанията, услуги по събираемост на задълженията и разбира се, компенсации в случай на възникване на застрахован риск.

Адрес

бул. „Тодор Александров“ 85/87 1303 София България тел:.  +359 2 920 7125, +359 2 821 3735, +359 2 821 3736 факс: +359 2920 71 50