Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Енергия

Застрахователна компания ЕНЕРГИЯ АД „Енергия“ е учредено през 1993 г. от „Национална електрическа компания“ ЕАД и „България Холдинг“ АД. С разрешение № 20/16.07.1998 г. ЗАД „Енергия“ получи лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане към Министрески съвет. Условията на предлаганите от Дружеството застраховки са разработени на база международно признати клаузи и съобразени със спецификата на националния застрахователен пазар.

По размер на застрахователно – техническите си резерви, ЗАД „Енергия“ се нарежда сред най-големите застрахователни компании в България.

Основен дял от дейността на ЗАД „Енергия“ заема имущественото застраховане. В застрахователната съвкупност на Дружеството са включени най-големите топлоелектрически и водноелектрически централи в България, АЕЦ „Козлодуй“, цялостната електропреносна мрежа „ВН“, електроразпределителни и енергоремонтни предприятия, част от топлофикационните дружества, предприятия от въгледобива, както и редица други индустриални обекти.

Адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков“ №33 София – 1504 България тел. ++359 2 9808993 email: vladova@energy.bg