Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Generali

Дженерали Застраховане

Дженерали Застраховане АД (правоприемник на Застрахователна компания „ОРЕЛ“ АД) е ключов играч на българския пазар повече от 18 години, предлагащ оптимален спектър от продукти и услуги, разработвани според еволюиращите изисквания на клиентите и нуждите на застрахователния пазар. С присъединяването си към световната Група Generali през 2006 г., Дженерали Застраховане АД отгърна нова страница в тактическото си развитие, като вече предоставя застрахователни услуги с най-високо европейско качество. Продуктовият портфейл на компанията е съставен за и се поддържа както от собствени директни продажби, така и чрез индивидуални външни партньори и опитни брокери.

Дженерали Застраховане АД днес има повече от 120 000 клиенти и управлява активи за над 96 млн.лв.

Основано през 1991г., общозастрахователното дружество на Дженерали е широко познато с:

  • Предоставяне на максимално покритие от застрахователни рискове по всички линии в общото застраховане
  • Първото в България, предлагащо on-line информация за статуса на заявената щета на интернет страницата на компанията;
  • Професионализъм при оценка на щетите и изплащане на обезщетения в рамките на 24 часа след заявяването им;
  • Денонощен асистанс-център;
  • „Бърза писта“ за плащане на обезщетения по застраховка Каско при по-малките щети;
  • Първият български застраховател, предоставящ пакетни застраховки към своите клиенти;
  • Собствен презастрахователен капацитет в размер на 78 мил. лв.

Централно управление

София
бул. ”Княз Ал. Дондуков” 68
information@generali.bg
Тел.: (02) 9267 111