Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Grawe

ГРАВЕ България

ГРАВЕ България Общо застраховане ЕАД  е регистрирано като българско застрахователно дружество със 100% чуждестранно участие и притежава лиценз № 1600 – ОЗ/ от 12.12.2007 г.

Основният акционер в ГРАВЕ България Общо застраховане ЕАД  е концернът Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE), Австрия. Създаден е през 1828 г. като сдружение за взаимопомощ и пожар. Претърпява изключително бързо развитие и скоро се превръща в дружество с комерсиална цел, като непрекъснато разширява дейността си и в момента предлага почти всички видове застрахователни и финансови услуги. Разширяването на  областите на работа се осъществява чрез създаването на дъщерни дружества в Словения, Хърватска, Унгария, Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Украйна, България, Румъния, Молдова, Македония и Косово, както и чрез участие в банки и създаване на инвестиционни дружества.

Придобиването и администрирането на недвижими имоти, чиято собственост заема значителен дял в структурата на активите на дружеството, представлява друг важен аспект на фирмената дейност. През 2008 г. GRAWE Group реализира премийни приходи в размер на 722 млн. EUR и управлява 3,8 млн. застрахователни договора.

С този обем GRAWE Group е сред водещите застрахователни дружества в Австрия. За концерна работят около 3223 висококвалифицирани сътрудници и агенти.

Инвестициите на концерна в края на финансовата 2008 г. възлизат на 2,9 млрд. EUR, като допринасят значително за успеха на концерна и представляват негова солидна финансова основа.

Централно управление

София 
бул. Витоша 19, ет. 2, ет. 3, ет. 4

тел. Отдел продажби
+359 2 9885501,9885502

тел. Животозастраховане
+359 2 9811365,9806358,9890044
факс. +359 2 9890034

тел. Общо застраховане
+359 2 9890099
факс. +359 2 9802209
office@grawe.bg