Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Groupama

Учредената на 13.05.2005 г. Общо застрахователна компания „ДСК Гаранция“ с акционери: Застрахователното дружество „ОТП Гаранция“, Унгария и „Банка ДСК“ ЕАД е вече стана част от корпоративния модел на финансова група „Groupama SA“ – Групама Интернешънъл, Франция, след като на 11.02.2008 г. френската застрахователна компания „Групама Интернешънъл”, Франция и Банка ОТП, Унгария – собственикът на Банка ДСК, подписаха изключително и дългосрочно регионално споразумение за партньорство в областта на общо застраховане и други застрахователни и банкови продукти. С решение №727- ОЗ/09.07.2008 г. „Групама Интернешънъл “, Франция придоби 100 % акционерно участие в ЗК ДСК Гаранция” ЕАД и стана едноличен собственик на дружеството.

Учредената на 09.11.2004 г. Животозастрахователна компания „ДСК Гаранция“ с акционери: Застрахователното дружество „ОТП Гаранция“, Унгария и „Банка ДСК“ ЕАД вече стана част от корпоративния модел на финансова група „Groupama SA“ – Групама Интернешънъл, Франция, след като на 11.02.2008 г. френската застрахователна компания „Групама Интернешънъл”, Франция и Банка ОТП, Унгария – собственикът на Банка ДСК, подписаха изключително и дългосрочно регионално споразумение за партньорство в областта на животозастраховането и други застрахователни и банкови продукти.

С решение №728 – ЖЗ/09.07.2008 г. „Групама Интернешънъл “, Франция придоби 100% акционерно участие в ЖЗК ДСК Гаранция” ЕАД и стана едноличен собственик на дружеството.

Централно управление

гр. София 1540,
бул. "Христофор Колумб" №43
тел.: 02/9651525,
факс: 02/9651526,
e-mail: office@euroins.bg