Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

HDI

ХДИ Застрахователно АД е популярно със своето търговско име HDI Застраховане. Дружеството е лицензирано за извършване на застрахователна дейност в областта на общото застраховане с Разрешение № 100/20.11.2000 г. на Националния съвет по застраховане и е член на Асоциацията на българските застрахователи и на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

Приоритет в дейността на HDI Застраховане е бързото и качествено обслужване на нашите клиенти чрез гъвкава тарифна политика, добро управление на риска и добре балансиран застрахователен портфейл, гарантиран от презастрахователната компания Hannover Re, която е сред петте най-големи презастрахователни компании в света.

HDI Застраховане е младо и динамично дружество, чиято идентичност се формира от съчетанието между немската и българската култура чрез нашите акционери: HDI-Gerling International Holding – част от третата по големина застрахователна група в Германия Talanx (новото име на групата HDI) и Централният кооперативен съюз.

Акционери Гаранция за икономическата стабилност на Дружеството са неговите акционери: HDI-Gerling International Holding – част от третата по големина застрахователна група в Германия Talanx (новото име на групата HDI), който притежава 94% от капитала на HDI Застраховане, и Централният кооперативен съюз – организация с традиции в България, чието участие в капитала е 6%. Talanx е multibrand група, която развива своята дейност чрез различни марки в сектора на финансовите услуги, като HDI е нейната най-стара и силна марка. Ето защо може да се каже, че Talanx е млада и динамична компания, чиито корени имат стогодишна история.

Централният кооперативен съюз (ЦКС) е основан през 1946 г. като доброволно сдружение на регионални, браншови и други кооперативни съюзи. Към момента в ЦКС членуват 34 регионални кооперативни съюзи, обединяващи 871 кооперации в цяла България. ЦКС има акционерни участия в многобройни дружества като Пенсионно-осигурителна компания “РОДИНА” АД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД и други.

Централно управление

Cофия 1000

ул. "Г. С. Раковски" 99, ет. 12
Тел.: (02) 930 90 50
0885 858 806
0885 858 807
0878 100 159
Факс: (02) 987 91 67
insurance@hdi.bg