Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Интерамерикан

Интерамерикан е първото българско застрахователно дружество, основано с чуждестранен капитал. За десетте години присъствие на пазара у нас  компанията е изградила 54 агенции, офиси и изнесени работни места в цяла България.

Дружеството предлага широк спектър от застраховки при атрактивни условия и изчерпателно застрахователно покритие: „Пожар и природни бедствия„, „Щети на имущество“, „Каско на МПС„, Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, „Злополука“(групова и индивидуална), „Товари по време на превоз“ (Карго), „Помощ при пътуване“ (с осигурен първокласен асистанс от EUROCROSS), „Обща гражданска отговорност“, „Отговорност на работодателя“ и други професионални отговорности, „Отговорност на превозвача”, „Селскостопански застраховки”, „Строително-монтажни рискове“ и „Електронно оборудване“.

От 1-ви август 2008 г. дружеството предлага животозастрахователни продукти на българския пазар чрез новата си компания  „ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД. Основните животозастрахователни продукти са застраховки с висока доходност. Такъв продукт е комбинацията от стандартна застраховка Живот с вложение в инвестиционни фондове („Инвестиция в спокоен живот”). „Макар и традиционна застраховката „Спокоен живот” разполага с немалко иновативни покрития- такова е например покритието срещу усложнения при бременност и раждане. В детската „Когато порасна” заслужава внимание дългия срок на застраховката- до 23 години и гъвкавите допълнителни покрития.

Обслужващият персонал на двете компании се състои от високо квалифицирани служители с дългогодишен опит в застрахователния бранш. Служителите на компанията са обучени за работа с клиенти съгласно международно установените стандарти в бранша. ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ разполага и с постоянно развиваща се и добре обучена агентска мрежа с цел бързо, удобно и професионално обслужване на клиентите. Основна задача на служителите и агентите на ИНТЕРАМЕРИКАН е да превърнат името на компанията в символ на сигурност, доверие и добро обслужване.

„ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ” ЗЕАД и „ИНТЕРАМЕРИКАН ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД са част от европейския финансово -застрахователен холдинг EUREKO GROUP, регистриран в Утрехт, Холандия. EUREKO B.V. оперира на пазарите на дванадесет европейски държави: Холандия, Гърция, България, Румъния, Кипър, Ирландия, Словакия, Франция, Полша и Португалия, Турция и Русия, с персонал от над 25 000 служители. Основен акционер в EUREKO B.V. е една от най-големите и стабилни холандски банки RABO BANK. Философията на EUREKO е да създаде интегрирана паневропейска финансова група, състояща се от компании – лидери на своите пазари, които да осигуряват “местни решения на глобални цели”. Съгласно оценката на Standard & Poor’s EUREKO Group притежава рейтинг А stable и има записан брутен премиен приход от застраховане за 2008 г. в размер на 19,3 милиарда ЕВРО. Посредством своите опериращи компании, EUREKO B.V. предлага на своите клиенти и партньори пълна гама от застрахователни услуги в областта на общото и животозастраховането, здравното осигуряване, както и пенсионни продукти, а също така има значителен опит в управлението на финасови активи и банкирането.

Централно управление

София
бул. „Ал. Стамболийски” 55,
тел. 02 80 13 700/600; 02 46 23 700/600,
e-mail: info@interamerican.bg