Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Левинс

“ЛЕВ ИНС” АД е създадена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал. Преминавайки през трудния етап на прехода от държавно регулирана икономика към предизвикателствата на свободния пазар, спазвайки стриктно изискванията на българското и международното право, компанията разшири икономическата си стабилност и се утвърди като водещо застрахователно дружество в България.

ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД е лицензирана за извършване на застрахователна дейност с решение № 98 на Националния съвет по застраховане. Член е на Асоциацията на българските застрахователи, Съюза за стопанска инициатива на гражданите и на Българо – Израелската Търговско-промишлена палата.

ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД предлага целия спектър на застрахователни продукти и услуги в областта на общото застраховане. Компанията е лидер във въвеждането и утвърждаването на новите тенденции в застрахователния бранш и висока култура на обслужване. Като изучава и прилага най-добрите световни практики и отчита българската специфика, компанията предлага на многобройните си клиенти традиционна и нестандартна застрахователна защита.

ЛЕВ ИНС извървя съдържателен път на бързо ръзвитие и се наложи като престижна компания на българския застрахователен пазар. Това се потвърждава от постигнатите резултати, нарастващото влияние и уважение към акционерите на компанията в бизнес средите, особено в областта на сигурността и грижата за живота и здравето на хората. От 18.08.2006 г. с решение на Комисията за финансов надзор ЛЕВ ИНС получи лиценз и за презастрахователна дейност.

Основни акционери в дружеството са две реномирани израелски компании -„Рахити Меир Класик“ и „Яад Пирзул 1984„, известни и ценени в бизнес-средите по света. „Рахити Меир Класик“, в съдружие с италиански предприемач, бе обявена за инвеститор № 1 в България за 2003 г. През 2004 г. „Токуда Банк” АД закупува акции от ЛЕВ ИНС. „Токуда Банк” АД е собственост на д-р Тарао Токуда -притежател на най-голямата болнична верига в Япония с над 180 болнични заведения.

Централно управление

София 1612
Бул. ”Цар Борис ІІІ” 41
Тел.: 0800 16 333
02 952 12 25
02 952 33 23
Факс: 02 952 24 81