Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

ОЗК

“Общинска застрахователна компания” АД е основана на 27.12.1996 г. и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с Протокол № 9 от 15.06.1998 г.

Собственият капитал на компанията е 6,4 млн. лв. и съответства на изиcкванията за минимален капитал на упражняваща общо застраховане компания.

От 1999-2008 година “Общинска застрахователна компания” АД започна да изгражда структура на територията на страната – представителства в областните градове и офиси в други населени места.

В основата на дейността на “Общинска застрахователна компания” АД е залегнала амбицията за най-добро обслужване на клиентите. Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът трябва да получи, и същевременно е гаранция за компетентно и експедитивно отстраняване на вредите при възникнали щети.

“Общинска застрахователна компания” АД членува в браншовата организация – Асоциация на българските застрахователи – АБЗ, от 1997 година.

Дейността на дружеството и неговата платежоспособност е напълно гарантирана с презастрахователни договори на българския и международния пазар.

Акционери: “ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД – 65,55% “Топлофикация София” АД – 9,57% “Общинска банка” АД – 4,78% „Брикел“ ЕАД – 4,50% „Топлофикация Бургас“ ЕАД – 3,54% „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 3,54% „Топлофикация Габрово“ ЕАД – 3,54% „Мина Станянци“ АД – 3,54% „Топлофикация Враца“ ЕАД – 1,34% “Софийски аптеки” АД – 0,10%

Централно управление

Cофия 1000 бул. Янко Сакъзов N 48 Тел.: 02 981 31 22 Факс: 02 981 43 51 02 981 31 22 e-mail: headoffice@ozk.bg

Централно управление

Cофия 1000
бул. Янко Сакъзов N 48
Тел.: 02 981 31 22
Факс: 02 981 43 51
02 981 31 22
e-mail: headoffice@ozk.bg