Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Олимпик

Застрахователна компания Олимпик

Застрахователна компания Олимпик – клон България е лицензирана за извършване на застрахователна дейност с писмо изх. № 32-00-126/2009 г. на КФН. Клона има пълнен лиценз за дейност по Общо Застраховане и може да предлага цялата гама застрахователни продукти и услуги в този сектор. Клонът ще предложи кипърският опит и европейските практики за утвърждаване на новите тенденции в застраховането, чрез висока култура на обслужване и предоставяне на максимална сигурност и защита на своите клиенти.

Застрахователна компания Олимпик провежда гъвкава продуктова, ценова и маркетингова политика, съобразена с изскванията и индивидуалните потребностите на застрахованите. Стремежът ни е да достигнем до клиента, чрез изграждане на териториална структура, покриваща цялата страна. Компанията акцентира на превенцията, която води до намаляване вероятността за проявление на риска, което е в интерес и на двете страни. При настъпване на застрахователно събитие ние обезщетяваме своевременно своите клиенти. Коректността стои в основата на отношенията ни с тях.

гр. София
бул. Гоце Делчев 142-142 А
тел: 02/ 816 0000 или *6666
факс: 02/ 94 33 0175