Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Виктория

ВИКТОРИЯ

ЗАД “ВИКТОРИЯ” е регистрирано съгласно изискванията на действащото българско законодателство и има всички необходими разрешения и лицензи за работа. Ръководството и голяма част от служителите на дружеството са придобили ценен дългогодишен опит в управлението и във всички браншове на общото застраховане.

В работата си Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” разчита преди всичко на изключителния професионализъм на всички служители, които са доказани в практиката експерти. Немаловажно условие за успешната работа е създаването за съвсем кратък период на достатъчен брой главни агенции и офиси на дружеството, ситуирани в основните населени места в страната, което спомага за изключително навременното, адекватно и гъвкаво обслужване на нашите клиенти.

За 2008–2009 г. ЗАД  “ВИКТОРИЯ” има сключени презастрахователни договори с презастрахователни компании, доказани на международния застрахователен пазар, които позволяват прилагането на лицензирани застрахователни продукти и реално покритие на рисковете. Застрахователно АД  “ВИКТОРИЯ”  има 29 главни агенции, 40 офиси  и 3 изнесени работни места, в които работят над 260 щатни служители. В дейността си дружеството използва посредничеството на голям брой застрахователни агенти и брокери.

С решение на фирмения съд от 11.12.2002 г.  са вписани промени в управителните органи на дружеството и промяна в наименованието, което от ЗАД ”Мел Инс” става Застрахователно АД  “ВИКТОРИЯ”, от 2003 г. седалището и адреса на управление на дружеството е в гр. София, ул.”Екзарх Йосиф” №65.

От месец юли 2007 г. основен акционер на дружеството е италианското застрахователно дружество FATA Assicurazioni Danni S.P.A., гр. Рим, което притежава 67% от капитала  на Застрахователно АД  “ВИКТОРИЯ”.

Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е  част от една от най-големите застрахователни групи в света – Generali Group, тъй като основният акционер  на дружеството “ FATA Assicurazioni Danni S.P.A.”, гр. Рим, Италия е 100%  собственост на Generali Group –Триест.

Централно управление

София, ул. "Екзарх Йосиф" 65

Телефон: 02/935 0853; 02/980 7890

Факс: 02/981 1247

E-mail: office@victoria-insbg.com