Телефон на клиента
Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube
en

България Здраве

България ЗдравеЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ” АД е лицензирана компания за допълнително доброволно здравно осигуряване /Лиценз № 3 издаден от Агенцията за финансов надзор на 13.04.2004 г./.

Дружеството е вписано в Търговския регистър на СГС – ФО, по фирмено дело № 4335/2004г. и е придобито от “Феста Холдинг” АД през 2007г.

ЗОК България Здраве АД е част от „Феста Холдинг“ АД, водеща финансова група на българския пазар, която притежава повече от тридесет дружества, извършващи успешна дейност в целия спектър на търговията, производството и услугите. Холдинговата структура има утвърдени позиции в областта на банковото дело, винопроизводство и лозарство, туризма, строителството, търговията с недвижими имоти.

Основен акционер на ЗОК България Здраве АД е “ИНВЕСТБАНК” АД.

Компанията е специализирана в предоставянето на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите на корпоративни клиенти, като поема цялостната здравна грижа за служителите и работниците.

Дружеството е с най-голям регистриран капитал сред всички здравноосигурителни компании – 4,4 млн.лв.

Новите лицензирани здравно-осигурителни пакети са без лимит и покриват остро възникнали и хронични заболявания.

Компанията има сключени договори с над 500 лечебни заведения в цялата страна, в които работят изтъкнати професионалисти в своята област както и определени Аптеки и Оптики. Здравноосигурените лица имат възможност за свободен избор на изпълнител на медицинска помощ от всички лечебни заведения, с които Компанията има договорни отношения. Достъпът до лекарите-специалисти в лечебните заведения се улеснява от медицинските координатори, които оказват персонална грижа и внимание към осигурените лица. Осигурява се непрекъснатост на медицинската грижа – от момента на диагностициране на заболяването в амбулаторни условия, лечение в болница – при необходимост и оказване на помощ при транспортиране до дома след изписване, както и грижи от медицински специалисти в домашни условия за по-скорошно възстановяване. Здравноосигурените лица имат възможност да получат медицинска помощ в извънработно време на лечебните заведения – през нощта и в празнични дни чрез звената за неотложна и спешна медицинска помощ, с които Компанията има сключен договор. Профилактичните прегледи се организират и провеждат в избрано от осигурените лица здравно заведение или на територията на фирмата, посредством мобилни медицински екипи. В обхвата им се включват прегледи и изследвания с насоченост за ранно откриване на: социално-значими заболявания (исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, захарен диабет), злокачествени заболявания, често срещани заболявания у жената и др. Този обхват може да бъде съобразен с изискванията на Службата по трудова медицина или да бъдат в съответствие с изискванията на осигурените лица.

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ” АД

гр. София
бул. „България“ № 83А
телефон: 0 700 13 555
e-mail: office@bgzdrave.bg
за изпращане на медицински документи: dokumenti@bgzdrave.bg