Телефон на клиента
Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube
en

ДаллБогг

„Здравноосигурителен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД е дружество за допълнително доброволно здравно осигуряване, притежаващо лиценз за дейност № 705-ЗОД/ 04.07.2008 г. на Комисията по финансов надзор. Управлява се от Съвет на директорите в състав: Тони Веков – д.м., д-р Славейко Джамбазов, проф. д-р Григор Горчев – д.м.н., проф. д-р Младен Григоров – д.м.н., Тихомир Каменов и Таквор Бохосян.

Дружеството разполага с добре изградена мрежа лечебни заведения – договорни партньори на територията на цялата страна и възможност за предоставяне на спешен медицински наземен и въздушен транспорт. Call-центровете на компанията са 11 – в градовете София, Плевен, Русе, Варна, Бургас, Велико Търново, Враца, Пловдив, Хасково, Ямбол, Стара Загора с единен номератор 0700 16 406 и *5555 /за всички мобилни оператори/. Дружеството има изградена структура от административни офиси на територията на цялата страна.

Лечебни заведения, част от фирмената група: 1.Университетска специализирана болница за активно лечение по кардиология – Плевен 2.Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Велико Търново 3.Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Ямбол 4.Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Варна 5.Кардиологичен медицински център – Варна 6.Кардиологичен медицински център – Плевен 7.Специализиран медицински център – Европейска диагностика – София 8.Специализиран медицински център – Европейска здравна грижа – Стара Загора.

Основните цели на дейността на компанията са: качествена услуга, лесен достъп до специалисти, стопиране на нерегламентираните плащания в здравната система, сигурност за здравето на осигурените лица. Чрез насочване на здравноосигурени в „Здравноосигурителен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве” лица към доказани професионалисти, дружеството поема ангажимента за тяхното качествено обслужване, вярна диагноза и правилна терапия. Ангажимент на „Здравноосигурителен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве” е здравноосигурените в нея да получат пълно обгрижване и следене на здравното състояние. Дружеството гарантира сигурност и здравна стабилност чрез системен контрол върху рисковите фактори.

КОМПЛЕКСНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО

ПАКЕТ   ”Подобряване на здравето и предпазване от заболявания” – провеждане на профилактични медицински прегледи, скринингови програми, здравно обучение и консултации, осигуряващи превенция на най-значимите социални заболявания – диабет, сърдечно-съдови заболявания, остеопороза, рак на млечната жлеза, рак на шийката на матката, хиперплазия на простатата, заболявания на щитовидната жлеза.

ПАКЕТ   „Извънболнична медицинска помощ” – Дружеството предоставя възможност за ползване на пакетите услуги на територията на цялата страна – прегледи от специалисти и хабилитирани лица; второ мнение по новооткрит здравен проблем или предложено лечение; манипулации, позволяващи овладяване на заболяването в амбулаторни условия; клинико-лабораторни изследвания; клинико-инструментални изследвания; амбулаторни операции; диспансерно наблюдение на хронично болен.

ПАКЕТ   „Болнична медицинска помощ” – Компанията предоставя възможност за ползване на пакетите услуги на територията на цялата страна – хоспитализация в лечебни заведения за болнична помощ; приемане и настаняване на болен; консултации с лекари-специалисти; клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания; хирургични операции по медицински показания с малка, средна и голяма сложност; безкръвни оперативни намеси, лазерни, сърдечно-съдови операции.

ПАКЕТ   „Възстановяване на разходи за медикаменти и помощни материали по лекарско предписание“ – медикаменти, които се реимбурсират от НЗОК и медикаменти/помощни материали, изписани по лекарско предписание.

ПАКЕТ   „Рехабилитация и здравни грижи“ – физиотерапия и рехабилитация по медицински показания.

ДаллБогг Живот и Здраве

бул. Г. М. Димитров 1
София 1172
България
0700 16 406
+359 2 9603703