Телефон на клиента
Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube
en

ЗОФ Медико-21

МЕДИКО 21“ЗОФ Медико-21” АД е акционерно дружество с предмет на дейност за доброволно здравно осигуряване, съгласно Лиценз №1/2003 г. На Комисията за финансов надзор на Република България. Тази лицензия дава право за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване чрез предлагане на следните здравноосигурителни пакети:

  • “Извънболнична медицинска помощ”
  • “Болнична медицинска помощ”
  • “Комбинирана медицинска помощ”

„ЗОФ Медико-21” АД е един от първите лицензирани фондове за доброволно здравно осигуряване на територията на Р. България. Той е наследник и продължител на традициите и ценния опит на Здравноосигурителния фонд “Здраве” АД, създаден през 1997 г. ЗОФ “Здраве” АД остана в историята със собствен почерк и стандарт за високо качество, своевременност и висока култура на предоставяното здравно обслужване. В резултат на неговата широка комплексна дейност бяха спасени стотици човешки живота, излекувани хиляди пациенти, чрез мащабна и ефикасна профилактика предотвратени усложнения и тежки заболявания, запазено и добре поддържано здравното състояние на десетки хиляди индивидуални и корпоративни потребители.

“ЗОФ Медико-21” АД съхранява постигнатия от ЗОФ “Здраве” АД висок стандарт на коректност и почтеност във взаимоотношенията си с потребителите и широката мрежа от изпълнители на здравни услуги и стоки, прецизно и отговорно изпълнявайки сключените договори.

В новата концепция на “ЗОФ Медико-21” АД са заложени идеите и философията, високите изисквания и стандарти на съвременното европейско доброволно здравно осигуряване за комплексен подход на основата на профилактика и промоция/възпроизводство на здравето.

“ЗОФ Медико-21” АД осъществява всички форми на здравно осигуряване – индивидуалносемейно, и групово (корпоративно) доброволно здравно осигуряване.

ЗОФ Медико-21 АД

1202 София, бул. "Княгиня Мария
Луиза" 92, етаж 4
Телефон: (02)931 04 21
Факс: (02)931 04 37
E-mail: office@medico-21.net