Телефон на клиента
Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube
en

ДЗИ Здравно осигуряване

ДЗИ Здраве

ДЗИ Здравно осигуряване АД е регистрирано на 27.02.2003 г. с предмет на дейност доброволно здравно осигуряване. Капитала на дружеството е 2 400 000 лева.

Акционери в дружеството са ЗАД “ДЗИ” ; „ДЗИ-Общо Застраховане АД“

МИСИЯ: ДА БЪДЕМ ПО-БЛИЗО ДО НАШИТЕ КЛИЕНТИ КАТО ОСИГУРИМ НАВРЕМЕННИ, ДОСТАТЪЧНИ ПО-ОБЕМ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ.

Бизнес концепцията на Дружеството е създаване и реализация на комплексен пазарен продукт за здравно осигуряване, съобразен с най – новите европейски изисквания и стандарти за осигуряване на достъп до модерна, качествена и висококвалифицирана медицинска помощ. Нашите клиенти получават пълно съдействие по време на лечението, индивидуален подход и заплащане на ползваните здравни услуги. Контролът на качеството на предлаганите медицински услуги и защита интересите на Осигурените лица е основна част от дейността на Дружеството.

ЦЕЛ: КОМПЛЕКСНО И КАЧЕСТВЕНО МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ЧРЕЗ:

  • Гарантиране на свободен избор и директен достъп на осигурените лица до медицински специалист или здравно заведение;
  • Осигуряване на навременна профилактика и лечение на социално-значими заболявания;
  • Предоставяне на пълен обем извънболнична и болнична медицинска помощ, както и свързаните с тях физиотерапевтични и рехабилитационни мероприятия;
  • Спестяване времето на нашите клиенти при решаване на здравословните им проблеми;
  • Гарантиране на доверие, спокойствие и сигурност при провеждане на лечението;
  • Защитаване правата на нашите клиенти в лечебните заведения;
  • Запазване на конфеденциалност на информацията, която сме получили при етапите на лечение;
  • Бързо възстановяване на средства за лечение по лични картови сметки на клиента;

ПРЕДИМСТВА:

ДЗИ Здравно осигуряване е част от Белгийската финансова група – КВС; Изградена мрежа от над 200 лечебни заведения в цялата страна; Покритието е валидно по време на командировка, отпуск и ваканция; Съдействие и подкрепа от Здравен контакт център ДЗИ – национален телефон – 0700 11 555 в работно време от понеделник до петък от 8:30 до 17:30 часа; Разгъната клонова мрежа на територията на страната – 107 офиси; Наличие на „Доверен лекар” във всяка Главна Агенция на ДЗИ – 29 Агенции

дрес: гр.София 1000, бул. “Цар Освободител” № 6
телефон: 981 90 32
факс: 981 90 32