Телефон на клиента
Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube
en

Групама

Групама Застраховане“ ЕАД е правоприемник на създаденото на 13.05.2005 г. Застрахователно Дружество „ДСК Гаранция“ АД. През 2008г. една от най-големите френски застрахователни компании Groupama S.A. придобива 100 % от акциите на Дружеството и става негов едноличен собственик. На 08.09.2009г, официално е обявена промяната в името на дружеството, което става „Групама Застраховане“. „Групама Застраховане“ ЕАД е изключителен партньор на Банка ДСК ЕАД, по силата на подписаното на 11.02.2008 г. дългосрочно регионално споразумение в областта на общото застраховане и други застрахователни и банкови продукти. „Групама Животозастраховане“ ЕАД е правоприемник на създаденото на 20.04.2004 г. Животозастрахователно Дружество „ДСК Гаранция“ АД. През 2008г. една от най-големите френски застрахователни компании Groupama S.A. придобива 100 % от акциите на Дружеството и става негов едноличен собственик. На 08.09.2009 г., официално е обявена промяната в името на дружеството, което става „Групама Животозастраховане“. „Групама Животозастраховане“ ЕАД е изключителен партньор на Банка ДСК ЕАД, по силата на подписаното на 11.02.2008 г. дългосрочно регионално споразумение в областта на животозастраховането и други застрахователни и банкови продукти. Управлява се от: Огнян Йорданов Изпълнителен директор Селин Болард Заместник изпълнителен директор Рая Грозева Главен Актюер Михаил Желязков Ръководител Вътрешен Одит

Централен офис
гр. София 1612
ул.”Софийски герой” 1
тел. 02 / 915 88 88

гр. Варна
ул. „Братя Миладинови” 27
тел. 052 / 664 282

гр. Пловдив
ул. „Стефан Ботев” 10
тел. 032 / 906 806

гр. Велико Търново
ул. „Бачо Киро” 9
тел. 062 / 616 140

гр. Стара Загора
Ул. „Пазарска” 15
тел. 042 / 636 955

гр. Бургас
ул. „Васил Априлов” 16 ет.3
тел. 056 / 876 605

гр. Благоевград
ул. "Антим I" 13
тел. 073 / 829 696