Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Членство в организации

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери – БАЗБ

Инстрейд е сред 23-те лицензирани застрахователни брокери, които обединиха усилията си в Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ).

Основните цели, които си поставя новата организация на застрахователни брокери са  разработватване, съгласуване и прилагане на по-добри условия за ефективна и качествена дейност на членовете си и  утвърждаване на престижа на професията. БАЗБ ще представлява и защитава активно интересите на своите членове във взаимоотношенията си с КФН, АБЗ, застрахователните дружества, медиите, другите държавни органи и институции и субекти в страната и Европейските институции.

Управителя на Инстрейд – госпожа Ивета Кунова е избрана първоначално за член на Етичната Комисия, а през 2012 и за член на Управителния Съвет на Българската Асоциация на Застрахователните Брокери.

 

Сертификат за член на УС на БАИБ

Сертификат за членство в БАЗБ