Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Мисия

Като регионален лидер в осигуряването на експертни решения в областта на застраховането и управлението на рискове Инстрейд е задължен да предостави на Вас- нашия ценен и переспективен клиент, помощ и съдействие при изграждането на нова, ценово ефективна стратегия за управлението на факторите влияещи върху Вашата лична или фирмена безопасност.

Повече от застрахователен брокер, ние надхвърляме традиционната роля на обикновен посредник, за да се превърнем във Ваш съветник и застъпник. Ние използваме нашите задълбочени познания и натрупан опит за да гарантираме, че Вашите цели, начин на живот, бизнес и семейство са обезпечени по най-добрия начин.

Като професионалисти в област, касаеща пряко благополучието на клиентите ни нашата мисия е и ще остане базирана върху следните приоритети:

  • Експертиза – Ние заставаме зад експертното ни мнение, базирано на дългогодишния ни опит. Ние ще продължим да усвояваваме нови знания за да поддържаме ной-високо ниво на обслужване.
  • Обслужване – Ние предлагаме най-високо ниво на обслужване, включващо не само продажба на застрахователни полици, а цялостен анализ, офериране, следпродажбен асист и експертиза.
  • Независимост – Ние сме независим брокер работещ само за своя клиент. Ние не сме обвързани с никоя финансова институция, друга фирма или застраховател. Нашите клеинти са с нас защото са ни избрали, а не защото са били принудени.
  • Дългосрочно партньорство – Повечето ни клиенти са с нас от дълги години защото знаят, че могат да разчитат на нас.