Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Предимство

Ние сме лицензиран застрахователен брокер. Това означава, че нашата дейност се контролира от Комисията за Финансов Надзор. Ние сме задължени да спазваме определени правила / като валидна застраховка „Професионална отговорност “ /, които са създадени да защитават Вашите интереси.

Ползвайки нашите услуги, Вие получавате:

Професионализъм

Инстрейд e професионален участник на застрахователния пазар. Като брокер с повече от 27 години опит сме запознати детайлно с финансовото състояние, политика и особености на застрахователните компании, с които работим. Познаваме детайлно общите условия за застраховане на различните компании. Защитавайки интересите на клиента си, ние подбираме най-походящите тарифи и условия.

Възможност за избор

Работейки в интерес на клиента си, ние осигуряваме рисковете в най-подходящата за него компания. Инстрейд не зависи от никоя застрахователна компания и не е агент, служител или обвързан със застраховател. Затова можем безпристрастно да Ви препоръчаме компанията, предлагаща най-изгодните условия и тарифи.

Надежност

Инстрейд е доказал и продължава да доказва доброто си име и реномето си. Затова застрахователната защита е по-надеждна отколкото ако е придобита чрез агент на застрахователна компания или директно.

Изгодни условия

Като застрахователен брокер ние сключваме голям брой застрахователни договори. Поради това обикновено получаваме специални отстъпки и по-изгодни условия за клиентите си или успяваме да постигнем снижаване на застрахователната премия и подобряване на условията.

Обезщетение

Поради постоянните си контакти и размера на застрахователния си портфейл, ние можем ефективно да водим преговори с цел получаване на бързо и пълно застрахователно обезщетение за клиентите си.

Индивидуален подход

Инстрейд познава нуждите на клиента си. По поръчение на клиента ние изготвяме оптимална застрахователна програма, изхождайки от основните принципи за управление на риска.