Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Застраховки срещу COVID-19 на българския пазар

застраховка коронавирус, застраховка срещу covid-19

Има ли изобщо застраховка, която да покрива рискове, свързани с COVID-19? Пандемията от COVID-19 предизвика и застрахователен хаос. Застрахователи масово отказват да застраховат и обезщетяват клиенти за събития, свързани с Covid-19. В същото време хиляди потребители търсят начин да се застраховат от бъдещи щети, нанесени от пандемията. За радост, два месеца след официалното регистриране на вируса на българска територия, на българския пазар вече има застрахователни продукти, предлагащи покрития, свързани с COVID-19. В тази статия ви запознаваме с предлаганите към момента застраховки срещу COVID-19.

Групова застраховка „Коронавирус (COVID-19)” от Дженерали

Дженерали Застраховане пусна една от първите на българския пазар застраховки, изрично включващи покритие срещу COVID-19. Продуктът се нарича Групова застраховка „Коронавирус (COVID-19)”. Той е предназначен за работодатели, които искат да осигурят финансова защита на своите служители по време на пандемията.

Застраховка Коронавирус (COVID-19) е от типа „Злополука и заболяване“. Тя може да се сключи за срок между 1 и 8 месеца, като крайната дата на действие на покритието не може да е по-късно от 31 декември 2020 година.

Застраховката осигурява обезщетение при смърт на застрахования от злополука или заболяване от COVID-19, при болнично лечение и лечение в интензивно отделение, както и за следболнично възстановяване вследствие на лечение от коронавирус. Дневни пари за болничен престой се изплащат след 8-ия ден на болничното лечение, по 50 лв на ден, за максимум 5 дни. При лечение в интензивно отделение, дневните пари се изплащат за период до 14 дни, отново след 8-ия ден от престоя. Допълнително се изплащат обезщетения за възстановяване след болнично лечение в размер между 500 и 1000 лв, в зависимост от това дали болният е лекуван в интензивно или стандартно отделение. Всички обезщетения се дължат еднократно за застрахователния период.

Всички сключили застраховката получават и възможност да ползват услугата Онлайн консултация с психолог.

Застраховката е с изключително достъпна цена и е един от най-популярните продукти в момента. Минималният брой застраховани лица е 5.  Застраховката се сключва за лица от 18 до 65 навършени години, към началото на застрахователното покритие по полицата. Продуктът е изключително подходящ за всички работодатели, чиито служители са изложени на чест и продължителен контакт с много хора, напр. търговски обекти. Не се застраховат медицински персонал, служители на реда (полицаи, военни).

Покритие срещу смърт от COVID-19 в Групова рискова застраховка Живот от УНИКА

УНИКА предложи на пазара Групова рискова застраховка Живот за работодатели, покриваща рискове, свързани с COVID-19. Застраховката покрива смърт от злополука или заболяване, включително COVID-19. В основното покритие са включени още рисковете временна и трайна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване, както и Критични болести. От тези покрития, обаче, е изключена причината COVID-19. Като избираеми рискове срещу допълнителна премия могат да се добавят трудова злополука, медицински разходи при злополука или заболяване и др. Застрахованите лица трябва да са на възраст до 65 години.

Застраховка Злополука и заболяване с покритие срещу COVID-19 от Лев Инс

Лев Инс също предлага на пазара застраховка Злополука и заболяване, която покрива рискове, свързани с COVID-19. Застраховката е във вариант за групова полица или индивидуална/семейна застраховка. Покритите рискове са:

– Смърт от злополука и заболяване, вкл. инфекция с коронавирус.

– Дневни пари за болничен престой в резултат на злополука или заболяване, вкл. от инфекция с коронавирус – застрахователят заплаща по 1% от застрахователната сума, избрана за този риск, за всеки ден непрекъснат болничен престой, до 20 дни при еднократен престой, но не повече от 40 дни в застрахователния период;

– Медицински разходи (медикаменти, прегледи и изследвания вкл. тест за коронавирус) вследствие на злополука или заболяване вкл. от инфекция с COVID-19 – застрахователят възстановява извършени медицински разходи до определен лимит, според условията на застраховката.

ВАЖНО! Специални условия за случаи на COVID-19

– Не подлежат на застраховане лица, пребивавали на територията на страните с повишен индекс на риска, обявявани на страницата на МВнР, към дата на сключване на застраховката. Такива лица могат да сключат застраховката 1 (един) месец след завръщането си. – За доказване на връзката с COVID – 19 се представят и всички съпътстващи документи, издадени от медицински заведения, като неразделна част от тях е положителен резултат за наличие на COVID – 19.

– Застрахователните обезщетения и плащания за покрит риск в резултат на COVID-19 са 50% от обезщетенията за останалите рискове.

– Всички покрития, свързани с COVID-19, важат само на територията на Република България. Покритието на риска смърт поради причина, различна от COVID-19, важи за цял свят.

Желаещите да сключат застраховка могат да избират от три варианта на застрахователна сума – 2000 лв, 3000 лв или 5000 лв. Застраховката се сключва за срок от 1 година, като възрастта на застрахованите лица в края на застрахователния период не може да надвишава 65 години.

Как да сключа застраховка срещу COVID-19?

Към момента застраховките с покритие срещу COVID-19 на българския пазар са основно от типа Злополука и заболяване, но се различават сериозно една от друга по покритите рискове и детайлите около тях. Затова, ако искате да сключите застраховка срещу коронавирус, е задължително да се консултирате със застрахователен брокер, който да ви разясни всички детайли и условия.  За пълна информация и оферта за застраховка с покритие за COVID-19, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер.

Сподели ако ти харесва:Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Reddit
Reddit
Tweet about this on Twitter
Twitter

Публикувано в :: ЗастрахованеЗастрахователни новиниИзбрани

Тагове::