Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Нов продукт: Застраховка Гаранция за добро изпълнение от Лев Инс

Застра ховка Гаранция за добро изпълнение

Застрахователна компания Лев Инс пусна на пазара нов продукт, свързан със застраховките на гаранции – Гаранция за добро изпълнение. Застраховката е адаптирана специално към нуждите на българския пазар и предоставя възможности за висококачествени услуги към широк кръг клиенти, отговорни за изпълнението на задълженията си по Договор за възлагане на изпълнението на конкретен проект или извършването на определени дейности.

Новата застраховка представлява клауза 2.1.2 от комплексната застраховка Гаранции по договор. Обект на застрахователна защита е рискът от неизпълнение на задължения на застрахования, поети с договор към Бенефициента, което неизпълнение води до финансови загуби на бенефициента. Застраховката е подходяща за всички юридически лица, изпълняващи договорни отношения с други юридически лица, независимо дали става въпрос за обществена поръчка или частна договореност.

Други Гаранции по договор

В рамките на застраховка Гаранции по договор може да бъдат застраховани още следните рискове:

2.1.1. Гаранция за авансово плащане;

2.1.2. Гаранция за добро изпълнение;

2.1.3. Гаранция за участие в търгове, конкурси, обществени поръчки;

2.1.4. Гаранция за поддръжка и гаранционно обслужване;

2.1.5. Други гаранции.

Сключването на застраховката е въможно след попълване на подробен въпросник от страна на застрахования и одобряването му от застрахователя. За повече информация за процедурата и сключване на застраховка, не се колебайте да се свържете с нас.

Сподели ако ти харесва:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Reddit
Reddit
Tweet about this on Twitter
Twitter

Публикувано в :: ЗастрахованеЗастрахователни новини

Тагове::