Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Защо да изберем застраховка Отговорност на директори от Колонад Иншурънс?

застраховка отговорност на директори

 

Застраховка Отговорност на директори е изключително полезен помощник в мениджмънта на всяка компания. Тя осигурява финансова сигурност на ръководния екип в случай на грешки и инциденти, пряко свързани със служебните им задължения. По този начин застраховката облекчава част от стреса, на който са подложени ръководните кадри в една компания и им позволява да се фокусират по-добре върху важните бизнес задачи. Кога се използва и как работи застраховка Отговорност на директори сме разказали подробно в тази статия. Днес ще обърнем внимание на един конкретен продукт на пазара, а именно застраховка Отговорност на директори от Колонад Иншурънс.

За кого е предназначена застраховката?

Основното търсене на тези продукти идва от компании с повече от един съдружник и управител, компании с дъщерни дружества и компании с чуждестранно участие. Застраховка Отговорност на директори е изключително полезна във всички случаи, когато отговорността и управлението на една компания се разпределят между голям брой лица, особено ако са разделени и по географски принцип. Едно от големите предимства на застраховката на Колонад е, че може да осигури покритие по цял свят.

Какво покрива застраховката?

Следните застрахователни рискове могат да бъдат покрити:

 • Отговорност на членове на ръководни органи на дружество;
 • Претенция във връзка с ценни книжа;
 • Разходи за разследване на застраховано лице, след получаване на предварителното писмено съгласие на Застрахователя;
 • Разходи за екстрадиция на застрахован;
 • Наложителни разходи;
 • Активи и мерки за неотклонение;
 • Разходи за връзки с обществеността;
 • Разходи за разследване при кризисно събитие;
 • Неограничено (до живот) покритие за застрахован, след прекратяване на дейността му за дружеството или пенсиониране;
 • Покритие на разходи за образование на непълнолетни деца, основни месечни жилищни вноски по договор за кредит, разходи за наем, разходи за комунални услуги, вноски по медицински застраховки и застраховки „Живот” при конфискация или запор на активите на Застрахован;

 

Има ли ограничение на покритието?

В зависимост от конкретно застрахования риск, е приложимо едно или повече от следните ограничения:

– Санкции, забрани или рестрикции съгласно резолюции на Организацията на Обединените Нации, търговски или икономически санкции, закони или нормативни уредби на Европейския Съюз.

– Щети, възникнали, основани на или дължащи се на Неправомерно действие, извършено след ефективната дата на определени събития. В това число се включват разнообразни промени в собствеността на дружеството, прекратяване на регистрация, сливания и придобивания, производства по несъстоятелност или друга подобна процедура.

 

Какво не се покрива?

 • Умишлени деяния, предходни неприключени дела, граждански, наказателни или административни санкции, суми неподлещащи на застраховане, доходи или възнаграждение, за които застрахованият не е законово оправомощен;
 • Задължение за плащане на данъци, освен в случай когато застрахован, физическо лице, носи лична отговорност за незаплащане на корпоративен данък на дружеството;
 • Ползи или възнаграждения на застрахован във връзка със служебната му дейност;
 • Щети на застрахован, за които дружеството не може да изплати обезщетение, поради законова забрана.

 

Срок на действие и покритие на застраховката

Основният формат е годишна застраховка за срок от 365 дни, като срещу допълнителна премия може да се договори ретро дата, предхождаща началната дата на полицата, включително и удължен период за докладване на искове. Базовата застраховка е валидна на територията на Република България. Колонад Иншурънс предлага и възможността действието да бъде разширено  за територията на цял свят.

Какви са задълженията на застрахования?

Преди сключване на застраховка Отговорност на директори, е необходимо вярното и точно попълване на въпросник и предоставяне на документация, включващ финансов отчет на компанията.

След началото на действието на полицата, застрахованият е длъжен да уведомява своевременно застрахователя за наличието на обстоятелства, които могат да доведат до предявяване на претенции. От застрахованите лица се очаква да оказват пълно съдействие на застрахователя във връзка с разследването, защитата, уреждане на обжалване по дадени претенции или обстоятелства. И не на последно място, да предприемат действия с цел ограничаване на възникналите щети.

С други думи – застрахованите лица следва да изпълняват съвестно служебните си задължения и да продължават да го правят, независимо от възникнали проблеми, покрити по застраховката. Застраховка Отговорност на директори не означава прехвърляне на отговорността. На нея може да се гледа като на партньор, който ще помогне за преминаването пред трудните моменти в една компания и дейността на нейните мениджъри.

Защо Колонад?

Колонад Иншурънс (Колонад) е застрахователна компания, базирана в Люксембург, изцяло собственост на канадския финансов холдинг Fairfax. Компанията поддържа и прогнозира поддържането на силен коефициент на платежоспособност, доста над необходимите нива. Благодарение на това, Колонад е един от най-сигурните застрахователи и предпочитан избор за компаниите, които търсят дългосрочен партньор.

Инстрейд Застрахователен брокер е доверен партньор на Колонад и съветник и застъпник на всеки клиент при сключването на застраховка. Свържете се с нас за пълна информация и оферта по застраховка Отговорност на директори от Колонад.

 

Публикувано в :: ЗастрахованеИзбрани

Тагове::