Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Нов дебат в Европейския съюз

Възниква нов дебат в ЕС, който предизвиква удвояване на предпазливостта на потребителите и представителите на автомобилното застраховане спрямо взимането на пола предвид при определяне на премиите. В някои страни-членки застрахователните премии могат да бъдат коригирани в зависимост от това дали застрахованият е мъж или жена. Но дали тази практика всъщност не нарушава основни анти-дискриминационни закони в Европа? Застрахователите имат правото да използват фактори извън контрола на шофьорите при оценяване на стойността на премиите, като различните компании отдават различно значение на всеки външен фактор. Застрахователните брокери препоръчват и могат да помогнат на шофьорите да извършат пълно проучване и сравнение на различните застрахователни продукти, за да намерят застраховател, отговарящ най-добре на характеристиките им като водачи на превозно средство. В повечето случаи сравнението на застрахователните премии между мъжете и жените шофьори (при еднакви всички други фактори, освен пола), показва по-високи цени на застрахователните премии за същия обем покритие при мъжете. Причината е ясна – статистиката (най-вече от САЩ) показва, че на мъжете просто се случват повече инциденти. А и нараняванията им са доста по-сериозни и, в крайна сметка, излизат по-скъпо на застрахователя. Администрацията в САЩ, отговорна за сигурността по пътищата (National Highway Traffic Safety Administration) разкрива следните данни: 58% от всички докладвани катастрофи са с участието на мъже. Информацията от центровете за контрол на заболяванията (Centers for Disease Control) показва общо взето равно разпределение на завършилите летално инциденти през 2005 г. (52% от тях с мъже), но за сметка на това изравняване, оценката на нараняванията и щетите е доста по-висока при силния пол, със значителните 74% от свързаните с катастрофите разходи (източник: http://www.cdc.gov/media/pressrel/2010/r100825.htm). Изводът от данните може да е само един – мъжете все пак са по-високо рискови за застрахователните компании от жените-шофьори. Което и води до логичното повишаване на цените на застрахователните премии за мъжете, когато на отделните щати им е разрешено да взимат предвид пола като фактор за определяне на стойността на премията. Все пак е утешение за жените, непрекъснато обвинявани във всички шофьорски грехове, да знаят, че могат да плащат по-малко заради по-внимателното си шофиране.

От Online Auto Insurance, LLC

Публикувано в :: Без категорияЗастрахованеЗастрахователни новиниИнтересно

Тагове::