Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

1 година след фалита на „Олимпик“: ликвидацията започва, какво предстои за клиентите?

olympic insurance застрахователна компания олимпик

Почти година след фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“, който остави 200 000 българи без валидни полици „Гражданска отговорност“ миналото лято, кипърският съд постанови началото на производство по ликвидация на компанията. Припомняме, че българският клон на застрахователя официално прекрати дейността си през август 2018 година и на 17 август 2017 всички клиенти на компанията бяха принудени да сключат нови полици „Гражданска отговорност“ в други компании, въпреки че вече са платили за това на „Олимпик“.

На 30 юли тази година съдът в Кипър официално е стартирал производството по ликвидация, като за целта са назначени постоянни ликвидатори на „Олимпик“. Същия ден председателят на КФН Бойко Атанасов е изпратил до кипърския надзорен орган писмо с искате за предоставяне на информация по процеса на ликвидация и всички останали подробности, които могат да са от значение за засегнатите лица в България. От КФН разясниха и какво предстои след старта на процеса по ликвидация и какво да очакват кредиторите на компанията, включително клиенти, които имат неполучени вземания от нея под формата на обезщетения и др.

Какво се очаква да се случи?

Съдебното решение дойде година след обявяването на несъстоятелността на компанията, така че целият процес по ликвидация също се очаква да отнеме време. В съответствие с Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) и приложимото законодателство на Република Кипър се очаква да бъдат предприети следните действия:

Веднага след образуване на производството по ликвидация, се очаква ликвидаторите да уведомят, индивидуално и писмено, всички известни кредитори на „Olympic Insurance Co. Ltd“, в т.ч. и кредиторите, чието обичайно пребиваване, местоживеене или централно управление е в Република България. По отношение на кредиторите със застрахователни вземания (по предявени претенции или платени застрахователни премии), ликвидаторите следва да посочат в уведомлението следните елементи: сроковете, които следва да се спазват, санкциите, предвидени при неспазване на тези срокове, органа или институцията, оправомощени да получат предявяването на вземане, или забележките относно вземанията, както и действието на производството за  ликвидация по отношение на застрахователните договори и датата, на която се преустановява действието на застрахователните договори, както и правата, и задълженията на застрахования по договора.

Очаква се ликвидаторите да представят на кредиторите на дружеството формуляр за предявяване на вземането (формулярът може да бъде предявен от българските кредитори на застрахователя на български език). Вземанията на всички кредитори следва да се третират без дискриминация. Всеки кредитор на застрахователното дружество, в т.ч. тези, чието обичайно пребиваване, местоживеене или централно управление е в Република България, има право да предяви вземанията си, или да представи писмено съображенията си по отношение на вземанията си, в съответствие с указанията, предоставени от ликвидатора.

 

Какво да направят потребителите/кредиторите в България?

В случай, че вземането на кредитора, вече е било предявено към „Застрахователна компания Олимпик – клон България” или към „Olympic Insurance Co. Ltd“, не е необходимо да се предприемат допълнителни действия. Нужно е да се изчака за индивидуалната и писмена обратна връзка от назначените ликвидатори по предявеното вземане.

В случай, че вземането на кредитора още не е предявено, то трябва да бъде  предявено към масата на несъстоятелността на „Olympic Insurance Co. Ltd“. Предстои ликвидаторите да дадат указанията как това може да се случи. Следва именно те да оповестят и реда за предявяване на вземанията, както и да укажат на заинтересованите лица какви действия да предприемат в тази връзка.

 

Кога ще има яснота за вземанията на кредиторите?

Конкретен срок за удовлетворяване на вземанията не може да бъде поставен към днешна дата, обясняват от КФН. Той зависи изцяло от действията на ликвидаторите и е напълно в техните правомощия.

Назначените ликвидатори следва да уточнят активите на застрахователя и тяхната достатъчност, да установят предявените вземания на кредиторите, да преценят тяхната основателност и да определят размера им, и едва след като са приключени всички процедури в производството по ликвидация, в съответствие с приложимото право на Република Кипър, да пристъпят към удовлетворяване на кредиторите, съобразно масата на несъстоятелността.

 

Сподели ако ти харесва:Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on Reddit
Reddit
Tweet about this on Twitter
Twitter

Публикувано в :: ЗастрахованеЗастрахователни новини

Тагове::