Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Застраховка Злополука за учащи – базова защита на символични цени

Какво трябва да знаем за застраховката Злополука на учащи

Застраховка Злополука на учащи - застраховки за училища и детски градини

В началото на учебната година във всички училища и детски градини започват да се разпространяват оферти за застраховане на децата, най-често от типа „Злополука“. Много родители са скептични към тях, както и към застраховките като цяло, други избират да застраховат детето си, тъй като цената не е висока. Немалка част от родителите и учителите не могат да се ориентират добре и да преценят има ли полза от такава застраховка, а някои накрая остават разочаровани и недоволни от изплатеното им обезщетение. Затова днес ще ви посочим основните неща, които трябва да знаете за застраховката Злополука на учащи.

Покрити рискове

Както повечето предлагани на пазара застраховки, и продуктите „Злополука за учащи“ са гъвкави и родителите могат да избират различни нива на покритие и застрахователни суми, в зависимост от своите предпочитания и възможности. В общия случай се покриват рисковете Смърт вследствие злополука, Трайна неработоспособност вследствие злополука и Временна неработоспособност вследствие злополука. При желание обикновено могат да се добавят и покрития като Медицински разноски и Гражданска отговорност на застрахования за причинени вреди на трети лица. Възможно е и разширяването на покритието с риска акутно заболяване, като отново се изплащат обезщетения за направени медицински разноски, трайна или временна загуба на работоспособност.

Застраховката обикновено се сключва за срок от 12 месеца, като важи както в училище, така и извън него – по време на ваканция, на игра, на зелено училище.

 

Особености на ученическите застраховки Злополука

Важно е да се отбележи, че в масовия случай обезщетения по застраховка „Злополука на учащи“ се изплащат само в по-тежки случаи. Например, когато лечението продължава над 7 дни, а периодът на неработоспособност е поне 10 дни. Същото важи и за случаите, когато е покрит рискът акутно заболяване. Така че родителите трябва да са подготвени, че застраховката не покрива всяко разболяване от сезонен грип или лека контузия по време на спорт или игра. Но пък може да е полезна, ако се случи нещо по-сериозно и се наложи детето да остане повече време вкъщи.

Друга особеност е, че покритието за някои рискове не важи за определени групи деца. Например по съгласно ограниченията в чл. 230 ал.3 от КЗ, Застрахователят покрива риска “смърт вследствие злополука” само за лица, навършили 14 години.За деца от детски градини и ясли пък понякога не се покрива рискът “Гражданска отговорност на Застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение”.

 

Цената

Цените на ученическите застраховки обикновено не са високи и се предлагат с допълнителни отстъпки при застраховане на голям брой лица. Застраховка „Злополука“, покриваща базовите рискове, може да се сключи и за 1-2 лв на година при застрахователна сума от 1000 лв. С увеличаване на застрахователната сума и покритите рискове, цената може да достигне и до 15 лв на дете. Често родителите имат право да избират нивото на покритие и застрахователната сума. Не е необходимо да се съобразяват с това на какво покритие ще бъдат застраховани останалите деца в класа или училището. Застрахователните компании са доста гъвкави в това отношение.

За ученици в спортни училища и университети винаги има завишения в премията, като обикновено тя е с около 50 % по-висока.

 

Обезщетенията

Вероятно има родители, които са останали разочаровани, че са получили символично и дори смешно малко обезщетение от такава застраховка. Изненадата е неприятна, ако очаквате стабилна финансова подкрепа след случилия се инцидент. Но причините за това може да са много и невинаги е виновен застрахователят. И застраховките „Злополука“ работят на принципа ниска премия – ограничено покритие. Така например премията от 1-2 лв на година е за застраховка с общо покритие от 1000 лв. Пълното покритие обаче се изплаща само в крайни случаи като смърт или трайна неработоспособност на застрахования. В случаите на временна нетрудоспособност, медицински разходи и др.  винаги има лимити, които достигат около 10 % от застрахователната сума. Така при минимално избрано ниво на покритие, не може да се очакват и особено големи обезщетения. Максималните застрахователни суми по тази застраховка обикновено са до 5000 лв

За оферти и предложения от застрахователни компании, свържете се с нас!

Публикувано в :: ЗастрахованеЗастрахователни новини

Тагове::