Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

ВАЖНО! Израел излиза от системата „Зелена карта“

зелена карта израел
Международната застраховка „Зелена карта“ няма да важи на територията на Израел от 1 януари 2022 г. Това става, след като държавата реши да прекрати функциите на своето национално бюро „Зелена карта“.
От 1 януари сертификатите „Зелена карта“, издадени през 2021 г., няма да важат при влизане в Израел, като валидността им за останалите страни се запазва до датата на изтичане. В Израел шофьорите ще трябва да купят гранична застраховка при влизане в държавата.
Зелените карти на израелски автомобили също спират да важат в страните от системата „Зелена карта“ от 1 януари.
Страната остава в системата „Зелена карта“ като Информационен център (член-наблюдател, отговорен за предоставяне на информация за застрахователя на виновното превозно средство).
Зелените карти след 1 януари 2022 г. ще се издават със задраскана абревиатура на Израел (IL).
За пълна информация и сключване на застраховка, свържете се с нас.

Публикувано в :: ЗастрахованеЗастрахователни новиниИзбрани