Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Застраховка на фотоволтаици – какво трябва да знаем?

Застраховка на фотоволтаици

Ако поскъпването на електроенергията и горивата ви е накарало да инсталирате фотоволтаична система за дома или бизнеса си или се готвите да го направите, поздравления. Инвестицията си струва. Замисляли ли сте се, обаче, как да защитите новата инсталация от природни бедствия, умишлени атаки, вандализъм и други злонамерени действия? През последните месеци все повече застрахователи предлагат застраховка на соларни системи, за да осигурят успешното им ползване за десетилетия напред. Ако още не сте застраховали соларните си панели, ето какво знаете за застраховка на фотоволтаици.

Имуществена застраховка на фотоволтаици

Имуществената застраховка е вашата гаранция, че при пожар, природно бедствие или злоумишлени щети от трети лица по соларната ви система, това няма да срине финансите ви в опит да възстановите засегнатите фотоволтаици.

Какво покрива застраховката?

В общия случай, покритията са свързани с природни бедствия, пожар, сблъсък с летателни тела, земетресение, свличане на земни маси, умишлени и неумишлени действия на трети лица. Покритията се различават при различните продукти и застрахователни компании, но ето един ориентировъчен пример от Групама Застраховане:

Основни покрития:

 • Клауза „А” – пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
 • Клауза „Б” – природни бедствия: буря (падане на дървета и клони), градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване;
 • Клауза „Д1” – земетресение;
 • Клауза „Д3” – свличане или срутване на земни пластове и/или вреди от подпочвени води;
 • Клауза „Д4” – увреждане на имущества вследствие удар от превозно средство или животно;
 • Клауза „Р“ – Разходи за разчистване на останки и спасяване на имущество.

Допълнителни покрития:

 • Клауза „Д6” – злоумишлени действия – до 10% от ЗС;
 • Клауза „Д9” – късо съединение / токов удар – до 50% от ЗС;
 • Клауза „К“ – кражба чрез взлом – до 50% от ЗС;
 • Клауза „К1“ – въоръжен грабеж – до 50% от ЗС;
 • Клауза „К2“ – вандализъм – до 50% от ЗС.

Този застрахователен продукт е с максимална застрахователна сума до 200 000 лв и е предназначен за инсталации с ориентировъчна площ до 50 кв.м. и 15 kw. Пример за такъв обект е соларна инсталация на еднофамилна къща или малка индустриална сграда.  

Други покрития

При желание и необходимост, към застраховка на фотоволтаици могат да бъдат добавени и покрития като авария на машини и прекъсване на дейността на бизнеса.

 

Изисквания при застраховане на фотоволтаици

Имайте предвид, че различните застрахователи могат да поставят допълнителни изисквания за налични съоръжения и охрана на застрахования обект. Например, при полицата на Групама се изисква фотоволтаичната система да е изградена от сертифицирана фирма и са изминали 72 часа от теста и пускане в експлоатация. Мястото на застраховката трябва да е оградено с ограда, висока поне 2 м.  Модулите да издържат на механични натоварвания, съобразно европейски стандарт IEC 61215.  Инверторите и трансформатора трябва да са поставени в сграда или под соларните модули, за максимална защита от корозия и атмосферни влияния. Фотоволтаичните модули и инверторите да бъдат трайно прикрепени към метални стойки.

При включени покрития срещу кражба и вандализъм, имотът трябва да е постоянно обитаван или под непрекъснато видеонаблюдение или СОТ.

 

Застраховане на големи соларни системи

Ако планирате по-мащабен инвестиционен проект с фотоволтаици, изграждането му е свързано с още няколко типа застраховки, някои от които задължителни. Те са обвързани с етапите на проектиране, монтаж и строителство и експлоатация на обекта.

ПРОЕКТИРАНЕ

 • Застраховка „Професионална отговорност на проектанта”;

Застраховане на отговорността на проектанта срещу вреди вследствие на пропуски и грешки в дейността на проектанта, които рефлектират върху трети лица, инвеститора и други участници в строителството;

МОНТАЖ И СТРОИТЕЛСТВО

Периодът, на изграждане на съоръжения от такова естество, се характеризира с наличието на повишени рискови обстоятелства, поради:

 • Излагане на материалите на открито под пряко влияние на климатичните условия – това е етапът, през който съоръженията все още не са монтирани според установените норми и изисквания и поради това не могат да се гарантират качествата, които притежават в момент на функциониране;
 • Не са изградени мерките за безопасност или не могат да функционират, както при готов обект;
 • Складиране на материалите в насипна форма – предполага повишен риск от гледна точка на сигурност.

Необходими застраховки:

 • Професионална отговорност на Изпълнител, Проектант, Строителен контрол и Подизпълнители;
 • Застраховка Карго – покрива рискове по време на транспорт и при доставка на материали и оборудване;
 • Застраховка „Всички рискове при монтажи” – покрива пожар, природни бедствия кражба и грешки по време на монтажа на оборудването Застраховане на имуществото- Всички рискове при строителството или строително-монтажни работи (СМР) – имуществени вреди на Възложителя през периода на изграждане и през гаранционния период, Форсмажорни рискове свързани с увреждане на имущество собственост на Възложителя, имущество собственост на Изпълнител/Подизпълнители, имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • Застраховка „Експлоатация на фотоволтаичен парк”, покрива Материални вреди, Грешки на обслужващия персонал , Природни бедствия, Кражби;
 • Загуба на печалба вследствие на материална вреда или авария на чуждо имущество;
 • Намаляване на производството, вследствие на намалено слънцегреене;
 • Застраховка „ Гражданска отговорност към трети лица” – за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица;
 • Разширение за застраховка „Екологична отговорност”- замърсяване на въздуха, водата и почвата с кадмий и телур.

 

Застраховането на фотоволтаици е свързано с попълване на въпросник. За пълна информация за процеса, застраховката и оферта, свържете се с екипа на Инстрейд Застрахователен брокер.

 

Публикувано в :: ИзбраниИнтересно

Тагове::