Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Застраховка Отговорност на директори – задължителна за успешния мениджмънт

отговорност на директори

Администраторите, мениджърите и директорите на всяка компания, независимо от нейния размер или дейност, носят значителни отговорности във връзка с начина, по който те работят и оправдават оказаното им доверие. Управлението безспорно е нелека задача, особено когато се отнася до големи капитали и сериозен брой хора. Независимо от прецизността, с която се работи, рискът от грешки и неуместни решения никога не може да бъде изключен. Подобни ситуации могат да ощетят както компанията, така и всички нейни ръководители, а също и служители, независимо чия е грешката, и дори да съсипят живота на отговорния за проблема. Тъй като директорите и ръководителите са солидарно и индивидуално отговорни, грешка от страна на един от тях може да има финансови и лични последствия за останалите, които може да са действали съвсем правилно. Застраховка Отговорност на директори може да помогне за изграждане на доверието, необходимо за съвместна работа.

Колко струва отговорността на мениджъра?

Предприети действия срещу компанията и нейното ръководство могат да включват висока степен на лична отговорност. Необходимостта от незабавна и ефективна ответна реакция на всяка заплаха е ясна с оглед на потенциалните санкции, които варират от високи глоби чак до отнемане на правоспособност и евентуално лишаване от свобода. Присъдените през последните години наказания по подобни дела от българското правосъдие варират от няколко десетки до няколко стотици хиляди лв. Законът предвижда и наказателна отговорност – лишаване на свобода в по-тежки случаи като укриване на данъци, злоупотреби с фондове на ЕС, ръководене на дружество по начин, ощетяващ кредиторите, и др. Последиците за виновното лице могат да бъдат изключително тежки, независимо дали са причинени от неволна грешка или умишлена злоупотреба.

Как ни помага застраховката?

За да се сведат до минимум щетите при такива случаи, е силно препоръчително сключването на застраховка Отговорност на директори. Разследванията и съдебните дела отнемат време и са много скъпи. Застрахователя гарантира на застрахованите, че те ще получат най-висококачественото юридическо представителство и помощ от първия момент на започване на дадено производство. Застраховката предлага неограничено (доживотно) покритие за Застрахования, дори след прекратяване на дейността на дружеството или пенсиониране. Освен традиционните разходи за съдебна защита и присъденото обезщетение, продуктът предлага и покритие за осигуряване на свободата на Застрахования, например при определяне на мярка за неотклонение. Покриват се и разходи за образование на непълнолетни деца, основни месечни жилищни вноски по договор за кредит, разходи за наем, разходи за комунални услуги, вноски по медицински застраховки и застраховки „Живот” при конфискация или запор на активите на Застрахования. В традиционно покритите рискове по тази застраховка се включват и разходи за възстановяване на репутацията.

За кого е застраховка Отговорност на директори?

Застраховката е предназначена за висшия управленски екип и членове на управителни съвети в публични и частни компании, съдружия и субекти с нестопанска цел. По закон тя не е задължителна, но на практика липсата й носи огромен и необоснован риск за изпълняващия ръководна длъжност. В развитите страни застраховането на мениджърите както на големите, така и на по-малки компании е масова практика и липсата на подобно покритие е изключение. Това прави този тип застраховка силно препоръчителна за всички ръководни кадри, като нейното покритие и параметри се изчисляват индивидуално, в зависимост от конкретната компания и позиция на Застрахования. Сключването на застраховката се осъществява след консултация със специалисти.

Инстрейд Застрахователен брокер предлага застраховка Отговорност на директори и професионална консултация за определянето на подходящия продукт във всеки отделен случай. Ако се нуждаете от застраховка или допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с офисите на Инстрейд Застрахователен брокер или да ни изпратите онлайн запитване.

Публикувано в :: ЗастрахованеЗастрахователни новини

Тагове::