Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Промоции

ЗАСТРАХОВКА КРИТИЧНИ БОЛЕСТИ

best-doctors-logo1.pngПокрития „Бест Докторс“ : Лечение на злокачествени новообразувания (рак), Байпас на коронарната артерия, Смяна на сърдечна клапа, Неврохирургия, Трансплантация на органи и тъкани от живи донори. Покриват разходи за придружител, болничен престой, лечение, лекарства, разходи за транспортиране. Лечение в най-добрите болници в САЩ и Европа.


select Покрития „Уника Селект“: Лечение на злокачествени новообразувания (рак), Отворени и лапароскопски операции за отстраняване на хистологично недоказани тумори, Лечение на доброкачествени туморни образувания на мозъка, Операции на сънната артерия, Байпас операции, Операции на сърдечна клапа, Интракардиална катетеризация, Стент имплантации в коронарните съдове, Операции на аортата, Трансплантация на сърце, бял дроб, черен дроб, костен мозък при лечение на левкемия и бъбреци. Покриват разходи за придружител, болничен престой, лечение, лекарства, разходи за транспортиране. Предлагат се два варианта на покритие – за Европа и за цял свят. Максималният лимит е 3 млн. евро


 

Цена: Определя се индивидуално, в зависимост от възрастта и здравословното състояние на клиента. Орентировъчната цена за 30-40 годишен клиент в добро здраве е между 170 и 220 евро годишно, платими на месечни вноски. За да получите Вашата котировка, моля свържете се с нас чрез този формуляр:

   

  Искане за котировка за застраховка Критични болести

  Застраховка Критични болести

  Данни за контакт
  Данни за застраховката

  captcha