Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Конфиденциалност

Конфиденциалност на вашата информация

Ние в Инстрейд Застрахователен брокер знаем, че сте загрижени за това как се използва информацията за вас и държим да ви уверим, че ние се отнасяме по този въпрос с внимание и загриженост. Това изявление описва нашата политика на конфиденциалност. С посещението си в Интернет сайта на ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД вие се съгласявате с правилата описани в КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Каква лична информация за клиентите събира ИНСТРЕЙД Застрахователен Брокер ЕООД?

Ние се задължаваме да защитаваме вашата конфеденциалност. Използваме информацията, която събираме за вас, за да обработим запитването ви и да ви предложим персонализирана оферта за застраховане, да изпълним вашите изисквания за дадени услуги и да контактуваме с вас относно нови услуги и специални намаления. При никакви обстоятелства вашата лична информация няма да бъде оповестена, продадена или дадена под наем на трета страна. Гарантираме! По-долу обясняваме начините за събиране на информация и полиците за разпространяването ѝ от Интернет страниците на ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД.

Информация, която вие ни давате:

Ние получаваме и съхраняваме всяка информация, която вие въвеждате на нашите Интернет страници или ни давате по всякакъв друг начин. Вие може да изберете да не предоставяте известна информация, но тогава вие няма да можете да се възползвате от множество специални възможности на Интернет сайта ни. Ние използваме информацията, която вие ни предоставяте за подобни цели като: отговаряне за вашите запитвания, усъвършенстване на нашия сайт и комуникация с вас.

Автоматична информация:

Ние приемаме и съхраняваме известен вид информация всеки път когато вие взаимодействате с нас. Например, както много интернет страници, ние използваме т.нар. „бисквитки“ („cookies“) и получаваме известен вид информация когато вашия Интернет браузър има достъп до Интернет страници на ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД. Придвижете се до долния край на тази страница, за да видите примери на информация, която събираме автоматично. Редица компании предлагат средства предназначени да ви помогнат да посещавате интернет страници анонимно. Въпреки, че ако не ви разпознаваме ние няма да можем да ви обезпечим с възможност да ползвате част от услугите ни предлагани през Интернет, ние искаме да знаете, че такива средства съществуват.

Комуникации с електронна поща:

С цел да направим електронните писма по-полезни и интересни, ние често приемаме потвърждение когато вие отваряте имейл от ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД ако вашият компютър поддържа тези възможности. Ние също сравняваме нашия списък със списъци получени от други компании, в стремеж да избегнем изпращането на нежелани съобщения към нашите клиенти. Ако вие не желаете да получавате имейли или друга кореспонденция от нас, моля коригирайте съответната опция във вашата сметка, избирайки НЕ АБОНИРАН в Бюлетина за новости.

Информация от други източници:

Поради необходимост от усъвършенстване и персонализиране на нашите услуги (например, предоставяне на специални оферти, които ние мислим, че ще ви заинтересуват) ние бихме могли да приемаме информация за вас от други източници и да я добавяме към информацията ни за вас. Ние също така понякога получаваме обновена информация за адреса за кореспонденция от нашите партньори или други източници, така че да можем да коригираме нашите данни и да ви доставим услугите или да комуникираме с вас.

Относно „бисквитките“(cookies):

„Бисквитките“ са буквено-цифрови идентификатори, които трансферираме към твърдия диск на компютъра ви чрез вашия Интернет браузър, за да направим възможно нашата система да разпознае вашия браузър и да предостави свойства като автоматично регистриране между различните посещения. „Help“ часта от лентата с инструменти на повечето браузъри ще ви обясни как да избегнете приемането на нови „бисквитки“, как да настроите браузъра да ви известява когато приемате нова „бисквитка“ или как да забраните изцяло „бисквитките“. Все пак „бисквитките“ ви позволяват да се възползвате от някои от най-добрите особености на Интернет магазина на ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД и ние препоръчваме да ги оставите включени. ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД може да използва „бисквитки“, за да усъвършенства връзките между страниците и функционалността. „Бисквитките“ следят кога и кои хипервръзки използва посетителят на сайта. „Бисквитките“ не могат и не се използват да събират данни от вашия твърд диск или да се доберат до вашия имейл адрес.

Споделя ли ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД информацията, която събира?

Информацията за нашите клиенти е важна част от нашия бизнес и ние не се занимаваме с продажбата ѝ на други. Ние споделяме информация за клиентите само със служители на ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД и още както е отбелязано по-долу.

Ние не контролираме партньорите:

Ние работим в сътрудничество с други компании. В някои случаи тези компании упражняват дейност или продават стоки или услуги през Интернет страниците на ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД. В други случаи ние упражняваме дейност или продаваме услуги съвместно с тези компании. Вие можете да решите кога друга компания да се намеси във вашите транзакции и ние ще споделим клиентска информация свързана с тези транцакции с тази компания.

Посредници:

Ние наемаме и използваме други компании и лица да извършват дейности в наша полза. Например, изпълнение на поръчки, доставка на стоки, изпращане на пощенски пратки или имейли, премахване на повтаряща се информация от клиентски списъци, анализиране на данни, предоставяне на търговска помощ, обработка на плащания с банкови карти, предоставяне на клиентска помощ. Те имат достъп до нужната информация, за да извършат тяхната работа но не могат да я използват за други цели.

Рекламни оферти:

Понякога ние изпращаме оферти до избрани групи клиенти на ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД от името на други компании. Когато правим това ние не предоставяме на тези компании Вашето име и адрес. Ако вие не желаете да получавате такива оферти, моля коригирайте опцията бюлетин за новости във Вашия клиентски панел.

Бизнес трансфери:

Като продължаваме да развиваме нашия бизнес ние бихме могли да продадем или купим активи. В такива трансфери клиентската информация обикновено е част от трансферираните бизнес активи. Също така при малко вероятен случай, че ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД или съществена част от неговите активи са придобити от други, клиентската информация ще бъде разбира се част от трансферираните активи.

Защита за ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД и другите:

Ние предаваме информация за сметка или друга лична информация когато сме убедени, че предаването се подчинява на закона; когато се изисква спазването или прилагането на нашия Договор за Възлагане и други споразумения; когато се защитават се правата, собствеността или безопасността на ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД, нашите клиенти и други. Това включва обмяната на информация с други компании и организации за защита срещу измами и намаляване на финансовия риск.

С ваше съгласие:

За друго освен изброеното по-горе вие ще получите съобщение кога информация за вас би могла да отиде при трети страни и вие ще имате възможност да изберете да не споделяте тази информация.

В безопасност ли е информацията за мен?

Деца:

ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД не предлага услуги за ползване от непълнолетни. Ние можем да продаваме детски застрахователни продукти за покупка от възрастни. Ако вие сте под 18 години можете да използвате Интернет сайта на ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД само с информативна цел и търговските предложения, поместени в него, не се отнасят до вас.

Условия на ползване, Предупреждение, Преразглеждания:

Ако вие изберете да посетите Интернет страниците на ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД, вашето посещение и всеки спор относно конфиденциалността са обект на това Предупреждение и нашия Договор за Възлагане, включително ограничение на обезщетения, арбитриране на спорове, както и на прилагане на закона на Република България. Ако вие имате някакво безпокойство относно конфиденциалността в Интернет страниците на ИНСТРЕЙД Застрахователен брокер ЕООД, моля изпратете ни подробно описание на office@instrade.bg и ние ще се опитаме да го разрешим. Нашия бизнес се променя непрекъснато. Това Предупреждение и нашите Условия на ползване ще се променят също и използването на информация, която ние събираме сега е обект на Предупреждението „Конфиденциалност на вашата информация“, действащо в сила в момента на използване. Ние можем да изпратим по електронна поща периодични напомнящи писма за нашето Предупреждение и Условия на ползване, освен ако вие ни инструктирате да не го правим, но тогава вие би трябвало да проверявате често нашите Интернет страници, за да видите актуалните промени.

Информация, която вие ни давате:

Вие ни предоставяте информация когато търсите, изпращате съобщение и/или запитване, попълвате въпросник и/или формуляр, комуникирате с отдела за обслужване на клиенти. Например, вие ни предоставяте информация, когато търсите котировка за застраховане на имущество, давате информация за персонални данни за застраховка Живот, комуникирате с нас по телефон, електронна поща или по друг начин, попълвате въпросник или форма за участие в конкурс, чрез предоставяне на информация за работодател и друга подобна. В резултат на тези действия вие можете да ни предоставите такава информация като вашето име, адрес, телефонен номер, съдържание на рецензии и електронни писма до нас, финансова информация, включително номера на лична карта и шофьорска книжка.

Автоматична информация:

Примери за автоматична информация, която ние събираме и анализираме включват Internet protocol (IP) адрес използван за връзка на вашия компютър с Интернет, регистрация, имейл адрес, парола, информация свързана с компютъра като вид и версия на браузъра, операционна система и платформа, съвкупност от Uniform Resource Locators (URL) или хипервръзки към, през и от нашите Интернет страници, включително дата и час, номер на „бисквитка“, услуги, които вие търсите.