Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Запазени авторски права

Всички изображения, графики, текстове, музика, видео, софтуер, бази данни и всякакви други произведения на литературата, изкуството или науката, които са достъпни на тази или чрез тази страница, са обект на авторски права и изключителна собственост на „Инстрейд Застрахователен Брокер” ЕООД, или на неговите лицензодатели, които си запазват всички права върху въпросните произведения.

Освен за използване на страницата при спазване изискванията на приложимото законодателство, използването на което и да е от произведенията или на части от произведение, включително но не само възпроизвеждането, разпространението, публичното представяне или изпълнение, излъчването по безжичен път, предаването и препредаването чрез кабел, дигиталното предаване, превеждането на друг език, изменението или даптирането, вноса и износа на копия, са строго забранени и биха нарушили правата на интелектуална собственост на други лица и съгласно Българското или други приложими законодателства и може да доведат до носене на административно-наказателна или наказателна отговорност на нарушителя, включително отговорност за имуществени вреди за нарушаване на авторски права.