Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Каско

Каско

Описание на застраховка Каско на МПС

Посочените по-долу условия са обичайни за застраховска Каско, но е възможно да съществуват разлики и/или варианти при различните застрахователи.

Обект на застраховката са МПС с издадени в Република България регистрационни номера. МПС с чуждестранна регистрация и прикачени устройства с транзитна регистрация са обект при специално договаряне. Застраховката се прилага в два основни подвида: “Частично каско”; “Пълно каско”.

Частичното каско” покрива загуби в резултат на :

 • пожар, възникнал при експлозията на МПС;
 • гръм/мълния/, експлозия, имплозия,буря /ураган/;
 • градушка, проливен дъжд, наводнение;
 • увреждане от действието на внезапно появили се подпочвени води или морски вълни;
 • авария на инсталации за пренос на газове и течности /водопроводни, канализационни, паропроводни и други инсталации/;
 • падане или сблъскване от летателни апрати и тела или предмети от тях;
 • авария от сблъскване на МПС с подвижни предмети или други МПС;
 • от паднали твърди тела и предмети;
 • късо съединение в електроинсталацията;
 • експлозия в резервоара;
 • падане или обръщане;
 • злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в счупване, изкъртване, издраскване, заливане с химикали;
 • нанесени повреди от лица и вещи, намиращи се в МПС при аварийна ситуация, наложена от форсмажорни причини;
 • от внезапно товорил се капак или врата по време на движение;
 • от химикали попаднали върху МПС;
 • пожар, възникнал извън времето на експлоатация, с изключение на пожар, предизвикан от злоумишлени действия на трети лица.

При “Пълното каско” застрахователят покрива, освен рисковете по “Частичното каско”, и:

 • кражба на цялото МПС,
 • кражба чрез взлом на стъклата и допълнително монтирано оборудване;
 • кражба на отделни детайли и части, констатирани от компетентен орган, след намирането на откраднатото МПС;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • щети причинени от взривни устройства;
 • умишлен пожар на МПС;
 • тероризъм.

Застраховката покрива още и направените разходи във връзка с претърпелите произшествие МПС. Тези разходи трябва да са целесъобразни, размерът им да може да бъде доказан от застрахования и да са свързани с: транспортиране от местопроизшествието до сервизната база, дома на собственика или охраняем паркинг; спасяване, намаляване или ограничаване на размера на щетите по МПС вследствие на застрахователно събитие; отговорно пазене на МПС в рамките на определения в условията по застраховката период; почистване вътрешността на купето.

Изключени рискове по застраховката са щети в резултат на:

 • управление от неправоспособен водач;
 • управление след употреба на алкохол над определени нормативи или под въздействието на силно упойващи вещества;
 • умишлени действия на заинтересовани лица;
 • нарушение на закона;
 • износеност на отделната част; фабричен дефект или авария – обезщетението се намалява със стойноста на частта, причинила застрахователното събитие;
 • разяждащи, запалителни или избухливи вещества, намиращи се в МПС, освен необходимите за експлоатацията му.
В случай, че марката на търсения от Вас автомобил липсва или е производство преди 1995 година, моля попълнете данните във формуляра за оценка от наш автомобилен оценител. Към формуляра за оценка
Каско калкулатор