Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Удължена гаранция

Каско удължена гаранция

Удължаването на гаранцията на производителя под формата на застраховка “Каско удължена гаранция” в комбинация със застраховка на моторни превозни средства „Каско” осигурява максимална застрахователна защита за новите автомобилите за период до 5 години от датата на първата им регистрация.

Покрити рискове Застраховката покрива рисковете механична или електрическа авария при леки и товарни автомобили до 3,5 т. общо тегло, за които към датата на сключване на полицата не са изтекли повече от 21 месеца от датата на първата им регистрация.

Основното покритие включва: Ремонт или подмяна на неизправни компоненти на моторното превозно средство, изброени в раздел “Включени компоненти” на Общите условия, при лимит от 120 000 км за частите на окачването.

Пълното покритие включва: Ремонт или подмяна на неизправни компоненти на моторното превозно средство, изброени в раздел “Включени компоненти” на полицата, без лимит на изминатите километри по отношение на частите на окачването за леки автомобили. За товарните автомобили е валидно следното ограничение – до 150 000 км при една година удължена гаранция и до 200 000 км при две години удължена гаранция.

Къде е валидна застраховката? Застраховката е валидна за територията на Република България и чужбина. За чужбина покритието по застраховката е валидно до 60 дни в рамките на една календарна година при управление на превозното средство на територията на континентална Европа и след уведомяване на застрахователя.

Застрахователна сума Договорената застрахователна сума определя максималния лимит на отговорност на застрахователя, като същата не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката, определена съобразно фактурната стойност на превозното средство към датата на първата му продажба.

Срок на застраховката Застраховката влиза в сила след изтичане на стандартната гаранция на производителя от 24 месеца и може да се сключи за срок от 12 месеца, 24 месеца или 36 месеца. При автомобили с гаранция на производителя от 36 месеца е възможно осигуряването на застрахователно покритие за максимум 24 месеца.

Необходими документи за сключване на застраховката При сключване на застраховката е необходимо да попълните предложение – декларация и представите минимум следните документи:

  • свидетелството за регистрация на автомобила;
  • знак за годишен технически преглед;
  • документ, удостоверяващ произхода и стойността на автомобила (фактура);
  • сервизна книжка на автомобила;
  • пълномощно от собственика, когато автомобилът се стопанисва от друго лице.