Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Зелена карта

Какво представлява? Сертификат Зелена kарта е международен сертификат за наличие на автомобилна застраховка „Гражданска отговорност“. Сертификатът Зелена карта покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в чужда държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

За кои страни ви трябва? Сертификат Зелена карта ви е нужен когато пътувате извън рамките на България, но в държави членки на системата Зелена карта.  Това са:

 •     Страните от ЕС
 •     Албания
 •     Босна и Херцеговина
 •     Беларус
 •     Р.Македония
 •     Израел
 •     Иран
 •     Молдова
 •     Мароко
 •     Русия
 •     Сърбия
 •     Тунис
 •     Турция
 •     Украйна

Къде не важи? Косово не е член на системата „Зелена карта“. Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия , следва да се снабдят на влизане на граничния пункт със застраховка „Гражданска отговорност“, валидна за Косово.

Какви рискове покрива? Покрива се отговорността на собственика, ползвателя, държателя и водача на посоченото в сертификата „Зелена Карта“ МПС, която подлежи на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ съгласно законите в посещаваната страна (страната, в която е настъпила вредата).

По тази застраховка не се покриват никакви материални или нематериални вреди на застрахования.

Какъв е срокът, в който важи застраховката? Срокът, в който полицата важи е отбелязан на самия сертификат „Зелена карта” (първия и последния ден).

Сертификатът може ли да се преиздава? Преиздаване се допуска в случай, когато доказани обективни причини налагат това. Например такива са:

 •     Промяна на регистрацията на МПС
 •     При изгубване
 •     При кражба
 •     При унищожаване на валиден сертификат

И всички други доказани обективни причини, налагащи  преиздаването.

Колко струва сертификата „Зелена карта“?

Сертификата е безплатен за притежателите на валидна застраховка Гражданска отговорност, валидна за Европейския Съюз. Някои застрахователи събират административна такса за издаването или преиздаването на сертификата в размер на до 10 лева. Необходим ли е сертификат „Зелена карта“ при пътуване в страните от ЕС? Да. При поскване от органите на реда трябва да представите сертификат Зелена карта с което да удостоверите наличието на валидна застраховка Гражданска отговорност на автомобилиста.