Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Злополука на местата

Злополука на местата

Предмет и валидност на застраховката

Застраховката Злополука на местата предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на пътно-транспортно произшествие /ПТП/ до една година от датата на събитието.

Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача. За застраховани се считат всички лица, намиращи се в автомобила по време на ПТП. В случай, че в момента на злополуката броят на пътуващите в застрахованото МПС лица е надвишавал броя на застрахованите места, всички обезщетения се намаляват пропорционално, така че сборът им да не надвишава общата застрахователна сума за застрахованите места в автомобила.

Застрахователното покритие е валидно на територията на България. Териториалната валидност на застраховката може да бъде разширена и за чужбина по споразумение със Застрахователя и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, което се записва в полицата.

Покрити рискове Основно покритие

  • Смърт от злополука
  • Трайна загуба на трудоспособност, следствие на злополука

Допълнително покритие

  • Временна загуба на трудоспособност, следствие на злополука
  • Медицински разноски следствие на злополука

Допълнителното покритие се сключва по желание на Застраховащия. Не е възможно сключване на застраховка само за допълнително покритие.