Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Карго

Карго

Карго застраховките, които предлагаме, са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. “Институтски карго клаузи”. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Всички застрахователни компании в България ги ползват или като оригинални такива, или преведени. Трите вида клаузи “А”, “В” и “С” са различни в зависимост от вида на покритието. Първата клауза предлага пълно покритие, Клауза “В” – ограничено покритие, и Клауза “С” – минимално покритите.

Институтска карго клауза А — „Всички рискове“ покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.

Институтска карго клауза B — „Ограничено покритие“ покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката, но според застрахователите много рядко се купува.

Институтска карго клауза C — „Минимално покритие“ е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат товари в насипно или наливно състояние.

ВИДОВЕ КАРГО ЗАСТРАХОВКИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДЕСТИНАЦИЯТА

В зависимост от това дали крайната дестинация на карго стоките ще е на територията на България или извън територията на България, повечето застрахователни компании предлагат два типа застрахователни полици с различни условия по тях.

Тарифата при застраховка карго зависи от вида на стоката, от нейната опаковка (кашон, на бали, чувал, насипно състояние), от вида на транспорта (товарен автомобил, самолет, кораб и други), от дестинацията (страната, от която и до която пътува) и покритието по изброените клаузи

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ПОЛИЦАТА И ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

При сключването на застраховката е необходимо да се представи фактура за стойността на товара, товарителница и попълнено предложение или апликация.

Когато имаме застрахователно събитие е необходимо да представите оригинал на полицата, протокол за извършен оглед от авариен комисар, констативен протокол на превозвача, протестно писмо до превозвача, опаковъчен лист и спецификация на товара, ако има такива и др.