Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

IT Компании

Застраховка Кибер отговорност за компании рабтeщи в сферата на IT технологиите. Застраховането на компании работещи в сферата на информационните технологии е изключително деликатен и специфичен бизнес. Независимо дали става въпрос за доставка и/или поддръжка на хардуер, системно интегриране, софтуер, уеб базирани приложения или друг аспект на IT бизнеса, прехвърлянето на риска от сривове  или загуба на данни на клиента е не просто разумен ход. Често това е жизнено необходимо за безпрепятственото функциониране на фирмата.

Застраховката „Кибер отговорност” осигурява защита на квалифицирани професионалисти срещу искове, предявени срещу тях за претърпени от клиенти финансови загуби във връзка с предоставени професионални услуги. Застраховката предлага финансова защита за посрещане на съдебните разноски и компенсиране на нанесените вреди, които биха могли да бъдат присъдени като обезщетение.

Застрахователното покритие осигурява защита при:

 • Професионална отговорност за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения: тоест всяко действително или предполагаемо неизпълнение на задължения, поради небрежност, действие, грешка, грешно или подвеждащо твърдение, нарушение на конфиденциалността или пропуск при изпълнението или неизпълнението на професионални услуги;
 • Нарушение на конфиденциалността;
 • Нарушаване или засягане на интелектуална собственост;
 • Кибер изнудване за лични данни ;
 • Причиняване на финансови загуби на клиенти в резултат на нелоялни служители;
 • Разноски за правна защита по предявени претенции.
 • Прекъсване на компютърна мрежа;
 • Разходи за участие в съдебни заседания;
 • Отговорност при аутсорсинг;
 • Покритие за унищожени, увредени, загубени, деформирани или изтрити документи;
 • База данни – възстановяване на разумно направени разходи за намирането и възстановяването на база данни на клиента.
Откраднаха Zamunda – Домейнът Zamunda.NET – най-големият торент тракер у нас, преди дни е бил откраднат от хакери, потвърди пред медиите…
Имейли с фишинг измама застрашават клиентите на Пощенска банка – На 4 юли на служебната поща получих имейл със заглавие “Сметка за потвърждаване задължителни!”, в който има информация за “валидиране на личния си профил”…
Източиха данни на 5000 потребители при кибератака срещу БГ сайтове – Осем български интернет сайта станаха обект на кибератака. Сред страниците има онлайн магазини,новинарски и туристически портали…