Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Енергетика

Известно е, че предприятията от сектор Енергетика  представляват сложен комплекс от високотехнологично оборудване и .  Безопастността на служителите и на обществото, влиянието върху околната среда, регулациите и аварийните ситуаций са само част от проблемите, които оказват влияние върху нормалното функциониране на бизнеса.

Инстрейд притежава богата практика в консултирането и осигуряването на адекватна застрахователна защита на компании от сектора  „зелена енергия“  при изграждането и функционирането на соларни паркове, ветрогенераторни паркове и малки ВЕЦ. Съгласуваме застрахователните условия с изискванията на банки-кредитори за постигане на оптимален резултат – пълно застрахователно покритие, разумна цена и самоучастия.

Опитът ни е свързан със застраховане на енергийни паркове с нови и използвани съоръжения.  Предлагаме и възможности за застраховане на международния пазар.

Вижте повече за:

СОЛАРНИ СИСТЕМИ  ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ  ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ