Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Банкови Гаранции

По тази застраховка се покрива риска от активиране на банкова гаранция, издадена от българска търговска банка в полза на бенефициент – българско юридическо лице или учреждение.

Подвид на тази застраховка са застраховките на банкови гаранции в полза на АЕБТРИ за достъп до режим ТИР на български превозвачи.

Друг специфичен вид са застраховките на гаранции за участие в тръжни процедури, за авансово плащане и за добро изпълнение, които се издават на български строителни фирми.

Видове Гаранции:

  • Гаранция за участие в търг или обществена поръчка;
  • Гаранция за добро изпълнение;
  • Гаранция за авансово плащане;
  • Гаранция за задържане;
  • Осигурителна гаранция.

 

    Застраховане на Финансови рискове


    captcha