Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Застраховка Стоки на кредит

Търговското кредитно застраховане представлява осигуряване на риска от несъбираемост на вземанията поради невъзможност или нежелание на стокополучателя да изплати задълженията си в срок.

Застрахователния договор защитава доставчика от финансови загуби при евентуален фалит, несъстоятелност или неплатежоспособност на дистрибутор, риселър или агент.

Застраховката е насочена към производители или вносители на потребителски или промишлени стоки, които ги отдават на отложено плащане или консигнация, чрез срочни фактури и които желаят да подсигурят бизнеса си срещу риска от несъбираемост на вземанията.