Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Гражданска отговорност

Гражданска отговорност

Защо е важна за Вас застраховка Гражданска Отговорност ?

Ако причините виновно нематериални или материални загуби на други лица с Вашето МПС,  застрахователя, издал Вашата застраховка Гражданска Отговорност ще обезщети вместо Вас потърпевшите.

Особености

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителна в България и условията по нея са определени в „Кодекс за застраховането“ (КФН). Тя е задължителназа всяко лице, което:

 • притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение;
 • управлява МПС при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на страната застраховка.
Контролът за наличието на сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се осъществява от органите на МВР.

Какво е застраховано?

Застрахована е Вашата отговорност, когато чрез вашето МПС са

 • наранени или убити хора;
 • повредени или унищожени други МПС;
 • повредено или унищожено имущество;
 • пропуснати ползи, които са пряка последица от произшествието.

Направените оправдани разходи във връзка с предявяването на претенция за обезщетение също се възстановяват.

Какво е наказанието ако не предствя валидна застраховка Гражданска Отговорност ?

Ако управлявате МПС без валидна Гражданска Отговорност нарушавате два закона: Закона за движение по пътищата и Закона за застраховане. В Закона за движението по пътищата от м. юни т.г. се предвижда временно да се отнема свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява без застраховка „Гражданска отговорност“ – до предоставяне на сключена валидна застраховка (чл. 171, т. 1, б. е). Съгласно чл. 171, т. 2, буква в), се предвижда временно спиране от движение на автомобила на собственик, който няма задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, до сключването ѝ. По Закона за Застраховане глобата за физически лица е от 400 лв. до 600 лв., а за юридически – от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение наказанието скача съответно до 2000 лв. и до 10 000 лв.

Проверка за валидноста на застраховка Гражданска отговорност

На сайта на Гаранционния фонд можете да проверите:

  Страницата е в процес на разработка

  Данни за контакт

  captcha