Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Търговски обекти

Комбинирана застраховка за собствениците или наемателите на търговски обекти — магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други. Застраховката покрива загуби, причинени от:

 • Пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;
 • Експлозия на съд под налягане;
 • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия;
 • Изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове);
 • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • Удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар.

Допълнително покритие при:

 • Кражба чрез взлом;
 • Земетресение;
 • Пари в каса /в работно и в извънработно време/;
 • Отговорност на наемателя;
 • Отговорност към посетители и клиенти;
 • Отговорност на работодателя;
 • Счупване на стъкло или стенни огледала и витрини;
 • Развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера;
 • Стоки на път.

и други.